• PL
 • EN
 • Linia harmonogramu (harmonogramowanie)

  W dokumentach sprzedażowych dane ustalane są na trzech poziomach: nagłówka, pozycji oraz linii harmonogramu. Poziom linii harmonogramu jest najbardziej szczegółowy, ponieważ zawiera informację o dostępności towaru w poszczególnych datach. Data, na jaką system potwierdzi nam poprzez kontrolę dostępności towar ustalana jest poprzez harmonogramowanie w przód lub harmonogramowanie w tył.

  Lean management

  Lean Management (potocznie nazywany Lean) – jest to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która opiera się na dostarczaniu klientom produktów bądź usług jakich oczekują, w jak najprostszy sposób, z zachowaniem szacunku dla pracowników. Struktura systemu Lean opiera się na trzech podstawowych filarach: planowanie strategiczne, struktura organizacyjna, zdolność zasobów ludzkich.

  Lean Management, który jest również w Polsce nazywany „Szczupłym zarządzaniem”, polega na znacznym ograniczeniu zasobów potrzebnych do produkcji: ludzi, powierzchni, nakładów inwestycyjnych, czasu, itd., a jednocześnie na skupieniu się na maksymalnym wykorzystaniu środków i dostosowaniu przedsiębiorstwa do warunków panujących na rynku. Główną jego ideą jest wyeliminowanie marnotrawstwa, do którego należy:

   

  Założenia: