• PL
 • EN
 • Określanie (ustalanie) materiału

  Istnieje możliwość ustawienia automatycznej podmiany numeru materiału klienta na numer SAPowy. Jest to wykorzystywane np. przy kampaniach reklamowych, zamawianiu przez klienta materiałów po jego numerach wewnętrznych lub EANach.

  Oferta

  Oferta w systemie to miejsce, w którym istnieje możliwość zdefiniowania oferty handlowej złożonej klientowi. Oferta zawiera nagłówek – dane podstawowe dotyczące klienta, terminu ważności, miejsca dostarczenia, warunków płatności itp. oraz linie – określające oferowane produkty ich ilość i cenę.

  Obszar zbytu 

  Obszar zbytu definiuje strukturę przedsiębiorstwa w części SD.Obszar zbytu składa się z trzech informacji: Działu sprzedaży, Kanału dystrybucji oraz Dziedziny.

  Obszar wyników

  Jest to najwyższy poziom raportowania w controllingu. Wykorzystywany jest do strukturalizowania i segmentacji rynku. Na tym poziomie analizuje się wartości pochodzące z rachunku wyników segmentów rynku (CO-PA).

  Obszar rachunku kosztów

  Wyodrębniony obszar (np. geograficznie) z obszaru wyników wykorzystywany na potrzeby rachunkowości wewnętrznej. Służący do zebrania wszystkich ustawień definiujących podejście do analiz wewnętrznych. W strukturze organizacyjnej SAP podlegają mu jednostki gospodarcze, które w ramach jednego obszaru wyników muszą posługiwać się tym samym planem kont.

  Obiekt wynikowy

  Zestawienie wartości (w CO-PA) dla różnych cech, które stanowią zestaw informacji dotyczących produktu, klienta czy struktury sprzedaży.

  Obieg dokumentów 

  Obieg dokumentów zawiera informacje o utworzonych dokumentach, powiązanych ze sobą w ramach wykonanego procesu. Z poziomu obiegu dokumentów widzimy co zostało już wykonane w danym procesie oraz podejrzeć szczegóły wyświetlając dokumenty bezpośrednio z poziomu obiegu dokumentów.