• PL
 • EN
 • Workflow

  Obieg dokumentów między pracownikami, którzy wykonują określone czynności. Jest to system umożliwiający rozliczanie faktur, zarządzanie kosztami i strukturą zakupów, zlecanie zadań do realizacji, obsługa wniosków urlopowych, porządkowanie korespondencji, czy też rejestrowanie umów.

  System workflow wspiera obieg informacji w firmie i zarządzanie procesami, które w niej zachodzą. Każdy pracownik w firmie ma dostęp do terminarzy i zadań, które ma realizować. Kontrola nad tym, czy firma pracuje prawidłowo, jest znacznie łatwiejsza i bardziej usystematyzowana. Moduły planowania i kontroli realizacji projektów pozwalają na lepszą kontrolę i wzrost skuteczności ich realizacji.

  Korzyści:

  Wdrożenie QlikView 

  Podzielone jest na wiele etapów. Pierwszy z nich to rozmowa z klientem i określenie wymagań, potrzeb i problemów z którymi ma sobie poradzić QlikView. Gdy wymagania są już jasno postawione następuje rozmowa z administratorem bazy danych który ma nam wskazać oraz dać dostęp do potrzebnych w aplikacji danych. Gdy zbierzemy już wymagania i dane następuje instalacja serwera QlikView na wirtualnej maszynie klienta i na niej też wykonuję się SIB-a czyli krótki 3-dniowy (opcjonalny) projekt wykonany na ograniczonej ilości danych w celu przedstawienia klientowi funkcjonalności QlikView. Po stworzeniu mini aplikacji i przedstawieniu jej klient wyraża zainteresowanie systemem lub też jego brak. Jeśli SIB zrobi wrażenie na kliencie i zdecyduje się na wdrożenie całkowitej aplikacji, następuje jej tworzenie i sprzedaż licencji klientowi. W zależności od potrzeb klienta może to być kilka licencji lub nawet kilka tysięcy. Wdrożenie QlikView wraz z główną aplikacją może trwać od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy.

  Wdrożenia Syteline

  Podzielone jest na wiele etapów, zwykle przebiegających w następujący sposób:

  Walidacja

  Proces weryfikacji wartości oraz kombinacji wartości podanych w systemie SAP. Wprowadzone wartości zostają sprawdzone w odniesieniu do zdefiniowanego przez użytkownika założenia (wyrażenia logicznego). Jeżeli wyrażenie logiczne jest prawdziwe, wartości sprawdzane są dalej za pomocą kolejnego wyrażenia kontrolnego. Jeżeli wyrażenie kontrolne jest prawdziwe, dane zostaną zaksięgowane. Jeżeli wyrażenie to jest nieprawdziwe, system podaje zdefiniowany przez użytkownika komunikat. To, czy księgowanie może zostać przeprowadzone, zależy od typu podanego komunikatu.