Bank BPH i firma Business Partners eXcellence zakończyły prace nad projektem, dzięki któremu narzędzie BankConnect Banku BPH, umożliwia integrację w trybie on-line systemu bankowości internetowej z oprogramowaniem finansowo-księgowym SAP.

Aplikacja ta przeznaczona jest dla klientów Banku BPH, posiadających systemy klasy ERP, w tym firmy SAP AG, i umożliwia automatyczne (w trybie on-line) pobieranie z serwisu transakcyjnego wyciągów bankowych z jednoczesnym księgowaniem w systemie SAP operacji znajdujących się na wyciągach.

Na rynku systemów SAP partnerem wdrożeniowym Banku BPH będą konsultanci BPX. W trakcie prac nad BankConnect, zadaniem konsultantów firmy BPX było opracowanie mechanizmów zasilania systemów SAP danymi pochodzącymi z systemu internetowego Banku BPH.

„Obecnie aplikacja przeszła szereg testów funkcjonalnych i jest gotowa do pracy na rzecz tych klientów, którzy posiadają którąkolwiek z wersji systemów ERP produkowanych przez SAP AG, a w przyszłości planujemy też rozwiązania pozwalające na integrację prowadzonych przez nas rachunków bankowych z systemami innych producentów.” – mówi Piotr Rogoziński, Product Manager. „Dzięki BankConnect pomagamy naszym Klientom w automatyzacji ich procesów i w ten sposób poprawia się efektywność ich zarządzania” – dodaje P.Rogoziński.

Więcej nt. BPH:
Bank BPH oferuje swoje produkty i usługi Klientom indywidualnym, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz Klientom korporacyjnym. Bogata oferta Banku zawiera m.in.: kredyty, w tym gotówkowe i hipoteczne, konta osobiste, rachunki oszczędnościowe i depozytowe oraz karty kredytowe. Bank BPH prowadzi również działalność w zakresie zintegrowanych usług maklerskich, bankowości skarbowej oraz zarządzania aktywami poprzez spółkę zależną BPH TFI. Klienci Banku mogą korzystać z sieci blisko 300 oddziałów własnych, a także placówek partnerskich i agencji uniwersalnych, jak również z nowoczesnej bankowości internetowej oraz telefonicznej.
Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Bank BPH jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Siedzibą prawną Banku BPH jest Kraków, biuro centrali znajduje się w Warszawie, a główne centra operacyjne w Gdańsku i Krakowie.Bank BPH wchodzi w skład grupy kapitałowej GE, jednej z największych korporacji na świecie.