Wdrożenie Infor SyteLine – moduł CRM

Firma konsultingowa specjalizująca się w doskonaleniu procesów zarządzania z wykorzystaniem systemów informatycznych, klasy ERP i Business Intelligence. W ofercie firmy znajdują się usługi doradcze dotyczące wykorzystania systemów informatycznych, wdrożenia systemów wspomagających zarządzanie oraz usługi związane z rozwojem i utrzymaniem tych systemów w ruchu.
Region: Europa, Polska
Branża: IT, Konsulting

Wyzwanie:

– Brak spójnego zbioru wszystkich informacji sprzedażowych;
– dublowanie się pracy sprzedawców;
– trudności w kontroli i raportowaniu działań realizowanych przez sprzedawców;
– brak śledzenia stopnia zaawansowania rozmów z klientami.

Rozwiązanie:

Firma po analizie zdecydowała się na wdrożenie systemu CRM do poprawy wydajności swoich procesów sprzedażowych i obsługi klienta. Wybrany CRM to jeden z podstawowych modułów systemu ERP Infor SyteLine. Efektem wyboru Infor SyteLine było nie tylko pewność znacznego zwiększenia efektywności procesów sprzedażowych, ale także możliwość dalszego rozwijania produktu w ramach całego przedsiębiorstwa – używając standardowych licencji używanych do obsługi CRM. W ciągu kilku miesięcy konsultanci dostosowali CRM pod specyfikę pracy działu sprzedaży oraz wspólnie zdefiniowali strategię biznesową, która pozwoliła na wykorzystania dodatkowych narzędzi wspomagających istniejące procesy.

Korzyści:

Dział sprzedaży wzbogacił się o takie narzędzia jak: osobna kartoteka klientów i potencjalnych klientów, różne rodzaje kampanii sprzedażowych, możliwość definiowania celów i szans sprzedażowych, budowanie ofert w systemie/ podpinanie do systemu istniejących ofert, śledzenie komunikacji z potencjalnymi klientami, automatyczne przenoszenie e-maili z Outlooka, śledzenie efektywności działań sprzedawców i całych procesów sprzedażowych.

Pozostałe korzyści

– Bardziej efektywna obsługa klienta i organizacja pracy działu sprzedaży;
– nawiązywanie i poprawa kontaktów handlowych;
– planowanie sprzedaży i kontrola jej wyników;
– zbieranie wszystkich danych sprzedażowych w jednym miejscu;
– dostępność informacji w każdym miejscu i czasie;
– posiadanie całkowitego obrazu klienta i przebiegu procesu sprzedaży
– bezpieczeństwo danych;
– prosty sposób migracji danych;
– możliwość podglądu danych w formie tabelarycznej;
– możliwość rozszerzenia o dodatkowe rozwiązania usprawniające zarządzanie przedsiębiorstwem (np. obsługa zamówień klientów, fakturowanie, obsługa dostawców).

Pobierz w PDF

Business Partners eXcellence

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense