Wdrożenie modułu HR do obsługi procesów rekrutacyjnych

Firma konsultingowa specjalizująca się w doskonaleniu procesów zarządzania z wykorzystaniem systemów informatycznych, klasy ERP i Business Intelligence. W ofercie firmy znajdują się usługi doradcze dotyczące wykorzystania systemów informatycznych, wdrożenia systemów wspomagających zarządzanie oraz usługi związane z rozwojem i utrzymaniem tych systemów w ruchu.
Region: Europa, Polska
Branża: IT, Konsulting

Wyzwanie:

– Brak spójnego zbioru danych dotyczących pracowników;
– brak zbioru danych dotyczących kandydatów na pracowników;
– brak danych dotyczących procesów rekrutacyjnych zachodzących w przedsiębiorstwie;
– brak ustrukturyzowania procesów rekrutacyjnych;
– brak historii przebiegu rozmów rekrutacyjnych;
– brak historii kandydatów;
– powielanie/ brak odpowiedniego powiadomienia aplikanta o podjętej decyzji;
– niespójność/ niezgodność informacji pośród pracowników działu HR;
– brak raportowania o wynikach procesów rekrutacyjnych.

Rozwiązanie:

Firma postanowiła wykorzystać potencjał systemu SyteLine, który wdrożyła do obsługi procesów sprzedażowych. Infor SyteLine jako zintegrowany system klasy ERP w standardowej wersji zawiera podstawowe moduły wspierające większość podstawowych procesów w przedsiębiorstwie. Moduł CRM został wdrożony jako oddzielny, co nie wykluczało możliwości rozszerzenia wykorzystania systemu o kolejne funkcjonalności.
Celem pracowników działu było uzyskanie maksimum wsparcia procesów rekrutacyjnych przy minimalnym nakładzie i skomplikowaniu codziennej pracy. Zgodnie z ustaleniami zespołu wdrożeniowego uruchomiono kartotekę pracowników oraz aplikantów, zdefiniowano w systemie kolejne kroki realizowane w ramach procesu rekrutacyFirma określiła swoje wymagania co do rozwiązania mającego wspomagać procesy rekrutacyjne, które zostały zaimplementowane w SyteLine – module HR. jnego oraz dostosowano je do rzeczywistych potrzeb.

Korzyści:

– Spójny zbiór danych na temat pracowników: ich danych osobowych, edukacji, historii pozycji, certyfikatów, nagrodach, wynagrodzeniach itp.;
– spójny zbiór danych na temat aplikantów: ich danych osobowych, stanowiskach na które aplikują, referencji i źródeł aplikacji, przebiegu i wyników rozmów, ich oczekiwaniach, doświadczeniu zawodowym i edukacji, umiejętnościach, szkoleniach, certyfikatach, referencjach itp.;
– możliwość podłączania dokumentów aplikacyjnych, bądź hiperłączy do dokumentów do każdego aplikanta/ pracownika;
– dostęp do uporządkowanego zbioru danych historycznych;
– zwiększenie efektywności planowania przebiegu procesów rekrutacyjnych;
– bieżący dostęp do informacji kadrowych przez menedżerów oraz pracowników działu HR;
– możliwość rozszerzenia wdrożonej funkcjonalności o dodatkowe opcje, bądź całe moduły funkcjonalne;
– spójność danych kadrowych z danymi całego przedsiębiorstwa.

Pobierz w PDF

Business Partners eXcellence

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense