Możliwości Infor CloudSuite Industrial

Infor Cloudsuite Industrial zapewnia wszechstronną funkcjonalność. Oferuje wysoce elastyczną architekturę z przyjazną dla użytkownika nawigacją oraz dostępem do ogromnej ilości cennych danych. System upraszcza procedury, automatyzuje powtarzane procesy, skraca czas potrzebny na pracę, likwiduje prawdopodobieństwo pomyłek oraz pozwala na efektywniejsze wykorzystanie potencjału pracowników.

Infor CloudSuite Industrial

Możliwości Infor CloudSuite Industrial:

 1. Zarządzanie Relacjami z Klientem (CRM)
 2. Sprzedaż
 3. Projekty
 4. Logistyka
 5. Zakupy
 6. Technologie Produkcyjne
 7. Zarządzanie Produkcją
 8. Planowanie Produkcji
 9. Rozszerzenie Produkcji – Molding
 10. Rozszerzenie Produkcji – Printing and Packaging
 11. Harmonogramowanie Produkcji
 12. Utrzymanie Ruchu / Serwis / Narzędziownia
 13. Kontrola Jakości
 14. Obsługa dokumentów i notatek
 15. Obieg Dokumentów i Workflow
 16. Analizy / Raporty

Ten kompleksowy system klasy ERP obejmuje swoim działaniem wszystkie obszary zarządzania średnim i dużym przedsiębiorstwem. Dedykowany głównie produkcji dyskretnej – w tym produkcji typu engineering-to-order. Obsługuje sprawnie również pozostałe typy produkcji. Łączy szeroką funkcjonalność (sprzedaż, zakupy, planowanie produkcji, gospodarka magazynowa, finanse, kadry i płace) z elastycznością i precyzyjnością planowania. Jest tworzony i rozbudowywany od 25 lat przez międzynarodowy zespół ekspertów. Jest to system przyjazny zarówno użytkownikom końcowym, jak i administratorom zarządzającym. Do jego zalet należy również łatwość utrzymania oraz możliwość modyfikacji i ciągłego rozwoju.

Infor CloudSuite Industrial jest ściśle zintegrowany z Microsoft Office, Excel, Outlook, Projects. Na jego strukturę składają się moduły funkcjonalne, wspierane przez panele – zbiorcze miejsca sterowania wybranym obszarem zadań. Obsługę strukturyzują mapy procesów z odnośnikami do konkretnych miejsc w systemie (zdefiniowane indywidualnie według potrzeb każdego przedsiębiorstwa). Nawigacja po systemie wspierana jest przez rozbudowane menu uszeregowane względem modułów i ról użytkowników. Pozwala na wysyłanie raportów z systemu zarówno w formie PDF jak i Excel, Word, HTML czy XML. Pozwala na podgląd każdego formularza w systemie w postaci kolumnowej – analogicznej do układu w Microsoft Excel. Układ kolumnowy jest całkowicie modalny, co pozwala na reorganizację bądź ukrycie wybranych kolumn. W większości miejsc w systemie istnieje możliwość dołączenia notatki/pliku.

Infor CloudSuite Industrial jest rozwiązaniem wielojęzycznym, obsługującym wiele walut oraz pozwalającym na łączenie wielu jednostek powiązanych.
Dowiedz się więcej o tym systemie >

Business Partners eXcellence

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense