Logistyka

Obszar związany z gospodarką materiałową w pełni powiązany jest z mechanizmem Planowania i Harmonogramowania produkcji (APS).

Infor CloudSuite Industrial

Moduł dysponuje szeregiem funkcjonalności ułatwiających zarządzanie gospodarką materiałową:

  • Obsługa transakcji magazynowych według typów (Przyjęcia, Wydania, Rozchody, Przesunięcia itd.)
  • Obsługę dowolnej ilości magazynów oraz miejsc składowania z osobnymi parametrami,
  • Pełne wsparcie dla procesów Inwentaryzacji oraz Zliczania okresowego,
  • Obsługę procesu Transferu między magazynowego (uwzględniającego koszty oraz składy konsygnacyjne),
  • Planowanie potrzeb materiałowych na podstawie algorytmów planowania i harmonogramowania (APS),
  • Mechanizm śledzenia Partii oraz Numerów Seryjnych w zależności od pozycji,
  • Obsługa kodów kreskowych.
  • Wsparcie dla identyfikacji pozycji: Wolno i Średnio rotujących.

Infor CloudSuite Industrial

Business Partners eXcellence

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense