Obieg Dokumentów i Workflow

Istnieje możliwość włączenia modułów pozwalających na:

  • Zbudowanie mechanizmu przepływów pracy (powiadomienia, akceptacje itp.) o dowolne dane zawarte w systemie.
  • Zbudowanie mechanizmu automatycznego dołączania dokumentów na podstawie zaprojektowanych kryteriów (np. po dodaniu pliku do pozycji, możemy określić, że jeśli będzie oznaczony jako „dostępny dla dostawcy” to automatycznie dołączy się do raportu potwierdzenia zamówienia zakupu wysyłanego do dostawcy na pozycję do której dokument jest podpięty).
  • Połączenie ze skanerami, tak aby dokumenty na podstawie opisu były przypinane do odpowiednich danych systemowych. (np. jeśli w opisie pliku umieszczone jest ID Pozycji to będzie przypięty do tej pozycji lub jeśli w opisie pliku jest numer faktury, to jej skan zostanie przypięty do odpowiedniego zamówienia zakupu)

Istnieje duża dowolność definiowania przepływów pracy oraz sposobu obiegu dokumentów.

Infor Cloudsuite Industrial

Infor Cloudsuite Industrial

 

Business Partners eXcellence

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense