Obsługa dokumentów i notatek

Do każdego rekordu w systemie użytkownik może załączyć wiele notatek bądź dokumentów. Rekord jest rozumiany jako np. pojedynczy klient, pozycja, zamówienie zakupu, czy zlecenie produkcyjne. Dokument może zostać załączony, w zależności od potrzeb w formie hiperłącza do pliku na dysku bądź zaciągnięty do bazy systemu. Każdy dokument może posiadać swoją datę ważności, wersję oraz status pozwalający na zbudowanie przepływu pracy zatwierdzającego dokumenty. Systemy posiadają możliwości budowania sieci powiadomień systemowych bądź e-mailowych w przypadku wystąpienia z góry określonych zdarzeń, np. zgłoszenie zapotrzebowania na zakupy przekazane do działu logistyki. Powiadomienia mogą być budowane elastycznie w zależności od potrzeb wynikających z rzeczywistych procesów.

Infor CloudSuite Industrial

Dodatkowo każdy rekord może posiadać dowolne notatki tekstowe, które w zależności od typu (zewnętrzne / wewnętrzne), mogą też drukować się na wybranych wydrukach.

Infor CloudSuite Industrial

 

Business Partners eXcellence

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense