Planowanie Produkcji

Infor Cloud Suite Industrial (SyteLine) posiada szereg narzędzi umożliwiających zaawansowane planowanie i harmonogramowanie (APS) produkcji. Wśród nich można znaleźć rozwiązania do symulacji wpływu nowych zleceń na obecnie realizowany harmonogram produkcji, planowania i synchronizacji wszystkich procesów z bieżącymi możliwościami produkcyjnymi firmy i aktualnymi stanami magazynowymi, czy bieżącego sterowania poziomem zapasów w oparciu o stan zamówień przyjętych do realizacji.

Produkcja dyskretna charakteryzuje się wytwarzaniem wyrobów o ławo definiowalnej strukturze (Bill of Material) i zwykle prowadzona jest o dużej zmienności ze względu na ilość parametrów opisujących stan systemu, który stanowią m.in. maszyny, operacje produkcyjne, materiały, itd. Typowym przedstawicielem wytwarzania dyskretnego jest przemysł automotive.
W produkcji dyskretnej mamy do czynienia z produkcją na magazyn i na zamówienie (nawet o niewielkich zapotrzebowaniach), co powoduje, że przedsiębiorstwa prowadzące taką produkcję potrzebują zaawansowych systemów planowania, harmonogramowania i śledzenia zdolności produkcyjnych.
Produkcja dyskretna opiera się w dużym stopniu na realizacja zleceń produkcyjnych pod dane zamówienie klienta.

Aby funkcjonalność była rzeczywiście działającym narzędziem, w trakcie migracji, niezbędne będzie określenie przez klienta planowanych czasów realizacji zamówień zakupu, dokładnej struktury parku maszynowego, odpowiednio zdefiniować kartotekę pozycji (wyrobów, materiałów, półproduktów, itd.), czasów technologicznych, ustalenie powiązań dostawców z oferowanymi pozycjami wraz z czasami realizacji, są to główne elementy, od których zależy jakoś planowania systemu.

Infor Cloudsuite Industrial

W wypadku spełnienia tych założeń, system jest w planie dla każdego zamówienia klienta już w fazie potwierdzenia daty dla klienta, wygenerować dokładny plan, kiedy Zlecenie będzie realizowane, uwzględniając:

 • Aktualne obciążenia maszyn
 • Aktualne dostępności materiałów i półproduktów (wraz z uwzględnieniem potrzeb pod inne zlecenia)
 • Czasy realizacji dostaw na podstawie kontraktów
 • Parametry planowania oraz strukturę parku maszynowego
 • Parametry ogólne dotyczące planowania wstecz lub do przodu
 • Zmiany, dni wolne od pracy, awarie maszyn

Infor Cloudsuite Industrial

Dodatkowo system wspomaga bieżącą pracę poprzez:

 • Raport szczegółów planowania określający dokładne przeznaczenie poszczególnych indeksów pozycji,
 • Analizę obciążeń oraz wąskich gardeł,
 • Profile obciążeń grup zasobów i poszczególnych zasobów,
 • Budowanie alternatyw planistycznych i porównywanie wyników przeprowadzonego planowania (Analizy What-If),
 • Budowanie planów wykonania (jakie operacje i kiedy mają odbywać się na jakich grupach zasobów),
 • Raport przewidywanych opóźnień wraz z podaniem przyczyny opóźnienia
 • Analizę (z możliwością alokacji) dostaw / przyjęć – czyli gdzie mają być używane,
 • Weryfikację niedoborów materiałowych wraz ze statusem ich realizacji przez zamówienia zakupu lub zlecenia produkcyjne,
 • Analizę przewidywanych stanów magazynowych,
 • Generator dla zamówień zakupu oraz zleceń produkcyjnych na podstawie zapotrzebowań, obejmujący np. możliwość konsolidacji zleceń i zamówień,
 • Wykres Gantt dla całego zakładu produkcyjnego lub wybranych grup.
 • Narzędzie do kreowania struktury produkcji w oparciu o:
  • Gniazda produkcyjne (Miejsca Powstawania Kosztów)
   Funkcja systemu scalające elementy kosztowe oraz planistyczne
  • Grupy zasobów (o definiowalnych typach)
   Wiele grup może być składnikiem gniazda
   Grupa może być podpięta pod różne gniazda (np. pracownicy wydziału z umiejętnościami X mogą realizować pracę na różnych gniazdach)
  • Zasoby
   Zasoby mogą być składnikiem dowolnej ilości grup
   Każdy zasób dysponuje możliwością oddzielnego ustawiania parametrów planowania oraz dostępności

Infor Cloudsuite Industrial

Business Partners eXcellence

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense