Projekty

System pozwala prowadzić klasyczne zlecenia produkcyjne, natomiast możliwe jest ich łączenie w projekty a następnie zestawienie z przychodami z danego projektu. Zbieranie kosztów może odbywać się w definiowalnym przez klienta układzie kodów kosztu. Na projekcie istnieje możliwość włączania kosztów na podstawie pozostałych funkcjonalności systemu:

  • Zleceń Produkcyjnych,
  • Zleceń Serwisowych,
  • Zamówień Zakupu,
  • Pobrań materiałów z magazynu.

Infor CloudSuite Industrial

Prowadzenie projektów w systemie możliwe jest dzięki funkcjonalnościom:

  • Projektów opartych o Zadania i Zasoby, wraz ze planem projektu,
  • Możliwości definiowania kroków milowych fakturowania oraz dochodu,
  • Obsłudze wysyłek do klienta bezpośrednio z projektu,
  • Budowania struktur WBS (Work Breakdown Structure) na podstawie kilku projektów,
  • Mechanizmowi śledzenia i zarządzania zmianą w projekcie,
  • Pełnej ewidencji transakcji projektowych.

Infor CloudSuite Industrial

Infor CloudSuite Industrial

 

Business Partners eXcellence

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense