Rozszerzenie Produkcji – Molding

Rozszerzenie pozwala na zarządzanie bardziej skomplikowanymi procesami w których niezbędne jest prowadzenie procesów związanych z:

  • Formami, Narzędziami, Ubytkami,
  • Zarządzaniem cyklami zużycia dowolnych zasobów (np. form, narzędzi),
  • Rozwinięcia harmonogramowania o dodatkowe elementy związane z narzędziami, takie jak ilości cykli oraz ich czasy,
  • Tworzeniem dowolnej ilości alternatywnych technologii,
  • Obsługi produktów, które nie mogą być przedmiotem obrotu magazynowego, tylko muszą być zużywane od razu po zakończeniu produkcji (np. ciekły metal, ciekły plastik),
  • Rozszerzone raportowanie braków produkcyjnych.

Dodatkowo za pomocą rozszerzenia możliwe jest prowadzenie jednego zlecenia produkcyjnego w kilku wariantach:

  1. Jedno zlecenie produkcyjne, na którym realizowane jest kilka pozycji, przy czym występuje kilka operacji wspólnych dla każdej pozycji, oraz operacje inne (np. operacja malowania innym kolorem, a pozostałe operacje identyczne – realizowane wspólnie)
  2. Jedno zlecenie produkcyjne na jedną pozycję, natomiast z rozbiciem na sytuację w której jedna partia jest realizowana technologią A, natomiast druga technologią B.

Infor CloudSuite Industrial

Przedstawiony model wspiera odpowiednią alokację kosztów taki zleceń względem przyjętych proporcji i rzeczywiście zaraportowanych prac produkcyjnych oraz pobranych materiałów względem operacji.

Business Partners eXcellence

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense