Rozszerzenie Produkcji – Printing and Packaging

Moduł pozwala na usprawnienie procesów w kontekście firm zajmujących się drukiem, produkcją opakowań oraz szeroko pojętym przemysłem papierniczym. W ramach modułu możliwe jest:

  • Tworzenie dedykowanych wycen (rozwinięty mechanizm ofertowania), uwzględniając specyficzne parametry branży – dowolnie definiowane przez przedsiębiorstwo,
  • Możliwość definiowania operacji produkcyjnych w oparciu o typy branżowe uwzględniające:

– Ogólny typ

– Papier

– Kolor

– Szczegóły operacji.

Wskazane dodatki branżowe pozwalają definiować formuły cenowe w zależności od zawartych w typach operacji parametrów. Formuły pozwalają na dokładniejsze określenie kosztów wytworzenie, tak aby w odpowiedni sposób zbudować wycenę dla klienta.

Infor Cloudsuite Industrial

  • Zgodnie ze zdefiniowanymi typami operacji można później realizować produkcję w powiązaniu z:

– Zużyciem papieru

– Ilość potrzebnych arkuszy

– Wymiary

– Parametry dodatkowe zdefiniowane na typach operacji

– Ilość potrzebnych arkuszy

– Wymiary

– Parametry dodatkowe zdefiniowane na typach operacji

Typy operacji zintegrowane z możliwościami obsługi produkcji wsadowej,

Infor Cloudsuite Industrial

Business Partners eXcellence

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense