Utrzymanie Ruchu / Serwis / Narzędziownia

Moduł pozwala na definiowanie różnych typów obiektów podlegających serwisowi (zewnętrznemu lub wewnętrznemu). Każdy obiekt serwisowy może posiadać odrębną strukturę, co pozwala na ewidencję usuniętych elementów oraz planowanych wymian.

Infor CloudSuite Industrial

Moduł posiada następujące funkcje:

 • Ewidencja i parametryzacja obiektów serwisowych względem typów,
 • Procesowanie Incydentów serwisowych ,
 • Budowanie bazy wiedzy na podstawie powtarzających się incydentów oraz zleceń serwisowych,
 • Możliwość prowadzenia: Kalibracji, Naprawy prewencyjnej, Inspekcji,
 • Definiowania planów serwisowych na podstawie:
  – dat (np. Zlecenie o typie A, raz na rok; zlecenie o typie B, raz na 3 lata)
  – dowolnie określonej jednostki pomiarowej (np. przepracowane godziny, km)
 • Budowanie szablonów realizacji Zleceń Serwisowych,
 • Bezpośrednie połączenie z modułem planowania produkcji (serwis maszyny może być uwzględniony przez silnik planowania APS w zależności od parametrów systemu),
 • Uwzględnienie w procesie gwarancji oraz kontraktów (w wypadku realizacji serwisu dla klienta)

Infor CloudSuite Industrial

 

Business Partners eXcellence

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense