Zarządzanie Produkcją

Infor CloudSuite Industrial daje możliwość (w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa, oraz koncepcji wdrożenia), realizacji produkcji za pomocą kilku obszarów:

 • Zlecenia Produkcyjne
 • Harmonogramy Produkcyjne
 • Główny Harmonogram Produkcji
 • Produkcja Wsadowa

Dla każdego z typów produkcji można generować dokumentację papierową (wraz z rysunkami), jak i elektroniczną. Każdy ze wskazanych typów produkcji ma specyficzne funkcjonalności pozwalające na różne typy raportowania (uproszczone, bądź też zbierające większe ilości informacji).

Infor CloudSuite Industrial

Moduł realizacji produkcji pozwala na zbieranie informacji dotyczących:

 • Transakcji materiałowych
 • Czasów przezbrojeń
 • Czasu pracy na zleceniu produkcyjnym (bezpośredniej)
 • Przesunięć pomiędzy stanowiskami
 • Maszynogodzin
 • Czasu prac pośrednich
 • Czasu oczekiwania

Infor CloudSuite Industrial

 

Business Partners eXcellence

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense