Usługi BPX

Naszym priorytetem jest świadczenie kompleksowych usług opartych o nasze wartości. W ramach kompleksowego projektu jesteśmy w stanie realizować prace związane z:

Usługi BPX - Infor

Doradztwo Rozwiń

 • Analiza wymagań biznesowych oraz funkcjonalnych,

 • Wsparcie w opracowaniu celów biznesowych wdrożenia,

 • Wybór rozwiązań w odniesieniu do wymagań oraz celów,

 • Audyt aktualnie wykorzystywanego systemu,

 • Zarządzanie zmianami w organizacji,

 • Przygotowanie koncepcji wdrożenia wraz z opracowaniem listy efektów biznesowych.

WdrożenieRozwiń

 • Konfiguracja i implementacja systemu,

 • Przygotowanie prototypu systemu,

 • Przeprowadzenie migracji danych na podstawie arkuszy lub innego systemu źródłowego,

 • Testy wewnętrzne oraz opracowanie arkuszy testowych dla testów akceptacyjnych,

 • Definiowanie oraz implementacja dedykowanego modelu uprawnień,

 • Wsparcie w prowadzeniu testów akceptacyjnych,

 • Przygotowanie instrukcji procesowych (UML / BPMN),

 • Przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej oraz powdrożeniowej,

 • Możliwość budowania struktury wielu zakładów w ramach jednej grupy kapitałowej,

 • Integracja z innymi systemami (budowa interfejsów),

 • Zarządzanie projektem.

SzkoleniaRozwiń

 • Prowadzenie szkoleń w siedzibie klienta,

 • Prowadzenie szkoleń w biurach BPX,

 • Szkolenia prowadzone są w oparciu o:

  • Dedykowane prezentacje,
  • Instrukcje funkcjonalne,
  • Instrukcje procesowe.

RozwójRozwiń

 • Tworzenie rozszerzeń dedykowanych oraz modyfikacji programistycznych systemu,

 • Tworzenie dodatkowych raportów analitycznych,

 • Tworzenie wydruków dedykowanych (Faktury, raporty potwierdzenia zamówienia, itd.),

 • Tworzenie systemu powiadomień (Workflow),

 • Budowa interfejsów do innych systemów,

 • Wdrożenia dodatkowych funkcjonalności / modułów systemu.

Wsparcie / Utrzymanie systemuRozwiń

 • Wsparcie w oparciu o zdefiniowane SLA,

 • Podwyższanie wersji systemu (upgrade / rewdrożenia),

 • Wsparcie zdalne oraz na miejscu (w siedzibie klienta),

 • Bieżące monitorowanie systemu,

 • Analiza wykonywanych zadań w tle (standardowych i niestandardowych),

 • Analiza performance systemu,

 • Monitorowanie wydajności.

Business Partners eXcellence

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense