Koncepcja Infor ION

Infor ION jest nową koncepcją oprogramowania biznesowego, zastępującą tradycyjne rozwiązania typu middleware. Potrafi połączyć ze sobą wiele systemów, z których każdy może swobodnie komunikować się z innymi częściami oprogramowania. Pozwala to na swobodną wymianę danych, a co za tym idzie usprawnia podejmowanie decyzji na każdym poziomie zarządzania, zwiększa efektywność oraz pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej. Dane zebrane przez Infor ION są dostępne dla użytkowników bez konieczności ich poszukiwania i sortowania. Omawiana koncepcja ugruntowała swoją przewagę konkurencyjną nad innymi systemami typu middleware dzięki spójnej architekturze, prostej obsłudze, szybkiemu wdrożeniu i ekonomice użycia.

Business Partners eXcellence

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense