System SyteLine

Jest kompleksowym systemem klasy ERP, obejmującym swoim działaniem wszystkie obszary zarządzania średnim i dużym przedsiębiorstwem, dedykowanym głównie produkcji dyskretnej – w tym produkcji typu engineering-to-order. Obsługuje sprawnie również pozostałe typy produkcji. Łączy szeroką funkcjonalność (sprzedaż, zakupy, planowanie produkcji, gospodarka magazynowa, finanse, kadry i płace) z elastycznością i precyzyjnością planowania. Jest tworzony i rozbudowywany od 25 lat przez międzynarodowy zespół ekspertów. SyteLine to system przyjazny zarówno użytkownikom, jak i administratorom.

SyteLine jest ściśle zintegrowany z Microsoft Office, Excel, Outlook, Projects. Na jego strukturę składają się moduły funkcjonalne, wspierane przez panele – zbiorcze miejsca sterowania wybranym obszarem zadań. Obsługę strukturyzują mapy procesów z odnośnikami do konkretnych miejsc w systemie (zdefiniowane indywidualnie według potrzeb każdego przedsiębiorstwa). Nawigacja po systemie wspierana jest przez rozbudowane menu uszeregowane względem modułów i ról użytkowników. SyteLine pozwala na wysyłanie raportów z systemu zarówno w formie PDF jak i Excel, Word, HTML czy XML. Pozwala na podgląd każdego formularza w systemie w postaci kolumnowej – analogicznej do układu w Microsoft Excel. Układ kolumnowy jest całkowicie modalny, co pozwala na reorganizację bądź ukrycie wybranych kolumn. W większości miejsc w systemie istnieje możliwość dołączenia notatki/pliku. Infor SyteLine jest rozwiązaniem wielojęzycznym, obsługującym wiele walut oraz pozwalającym na łączenie wielu jednostek powiązanych.

Business Partners eXcellence

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense