Big Data: analiza przypadku

Jak King.com czerpie korzyści z Big Data za pomocą rozwiązań QlikView

Raport firmy CITO Research „Technologia Big Data jest dla wszystkich” zawiera informacje o tym, jak rozwiązania Business Discovery mogą uwolnić prawdziwy potencjał Big Data. Teraz pokażemy, jak King.com, światowy lider w branży gier online, korzysta z rozwiązań QlikView w celu codziennego analizowania miliardów rekordów danych o klientach.

Analiza przypadku firmy King.com przybliży:
• Szczegóły techniczne: jak King.com korzysta z rozwiązań QlikView w połączeniu z systemem do obsługi Big Data na platformie Hadoop w celu umożliwienia szybkiego wglądu w zachowania klientów.
• Wyzwanie analityczne: tworzenie samoobsługowego środowiska analiz dla użytkowników biznesowych w sytuacji, gdy rozmiar i tempo przyrostu zasobów Big Data są ogromne.
• Rozwiązanie: unikatowe technologie asocjacyjne QlikView pozwalają użytkownikom biznesowym nawigować w oceanie danych i znajdować właściwe informacje.