• PL
 • EN
 • Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

   

  Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to ostatnio często poruszany temat zarówno wśród finansistów, jak i prawników. Jest to plik o uzgodnionej strukturze logicznej, w którym podatnik zobowiązany jest przekazywać księgi podatkowe i dowody księgowe na żądanie organu podatkowego.
  Wymaganie dotyczące JPK obowiązuje duże, średnie i małe firmy, z czego:

  9 marca został opublikowany przez Ministerstwo Finansów konkretny wzór struktury XML, które będą obowiązywały firmy w Polsce. Narzucone przez JPK wymagania mogą powodować konieczność dostosowania niektórych procesów w firmach. W efekcie zmiany po stronie systemów informatycznych mogą być niezbędne.

   

   

  W przypadku nieprzedstawienia JPK na żądanie organu podatkowego, zastosowane zostaną przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego. Dokładnie tak, jak ma to miejsce przy nieprzedstawieniu dowodów w formie papierowej.
  Według Ministerstwa Finansów nowe wymagania nie nakładają na firmy konieczności zmian w systemach, jednak nasze analizy wskazują, że dostosowanie niektórych procesów może być konieczne. Chociażby w sytuacji gdy obowiązkowe rozszerzenie ewidencji jest prowadzone w MS Excel poza systemem informatycznym. Struktury plików XML dostępne są na tej stronie >

  << Ostatnio w bardzo szybkim tempie wprowadzono dalsze zmiany w zakresie Ordynacji podatkowej. 7 czerwca 2016r. Prezydent podpisał ustawę z 13 maja 2016r. zmieniającą Ordynacje Podatkową i inne powiązane ustawy. Nowa ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 14 czerwca 2016r. >>

  Zgodnie z nowym obowiązkiem prawnym podatnicy (poza zwolnionymi z VAT) zobowiązani są do obowiązkowego i comiesięcznego przesyłania szczegółowych danych podatkowych VAT zgodnych z deklaracją VAT-7 w formie struktury XML JPK_VAT.
  Dane za każdy okres powinny być wysłane do 25 dnia następnego miesiąca.
  Wymaganie to obowiązuje duże, średnie i małe firmy oraz mikroprzedsiębiorców, z czego:

   

   

  Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Finansów podmioty, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, nie mają obowiązku przesyłania faktur VAT dokumentujących zakup w formacie JPK. Taki obowiązek (przekazywania plików zgodnych z formatem JPK_FA) dotyczy wyłącznie faktur sprzedaży. 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która rozszerzy zakres danych zawartych w ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT o NIP nabywcy. Tym samym zmianie ulegnie struktura JPK_VAT – zostanie ona rozbudowana o pole NIP nabywcy.
  W ramach „Odpowiedzi na pytania dot. JPK cz. 3” sprecyzowano również, że od zagranicznej spółki polski urząd skarbowy może „żądać przedkładania struktur: JPK Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT oraz JPK Faktury VAT.”

  Przygotowanie odpowiedniego rozwiązania to bardzo złożone przedsięwzięcie dla firm. Działy finansowe powinny skupić się na analizie systemów pod kątem wymaganych danych. Z kolei działy IT muszą zapewnić odpowiednie dostosowania w firmowych systemach informatycznych.

  Czy Twoja firma rozpoczęła już przygotowania do wdrożenia JPK?
  A może dopiero jest na etapie planowania niezbędnych działań?

  Etapy implementacji JPK w Twojej firmie:

  1. Ustalenie od kiedy powstanie obowiązek generowania JPK.
  2. Analiza procedur i systemów pod względem dostępności wymaganych danych.
  3. Dostosowanie procedur i systemów w przypadku braku wymaganych danych.
  4. Implementacja i dopasowanie narzędzia do generowania JPK.
  5. Testy generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

  Oferujemy rozwiązanie SAP JPK pozwalające na generowanie pliku JPK bezpośrednio z SAP, jak również Qlik JPK oparte o Qlik Sense i umożliwiające generowanie pliku na bazie danych pochodzących z rożnych systemów źródłowych.

  Posiadamy również opracowany model dystrybucji pozwalający na kompresję, dzielenie, szyfrowanie, podpisywanie i wysyłkę Jednolitego Pliku Kontrolnego zgodnie z przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów wytycznymi. Jest on najbardziej odpowiedni dla tych, którzy nie mają już problemu z zebranymi danymi i ich transformacją do pliku XML, a stoją przed wyzwaniem ich prawidłowego dostarczenia.

  Zachęcamy do pobrania naszej prezentacji w PDF

  BPX SA na SlideShare >

  Jeśli chcesz porozmawiać na temat wyzwań, z którymi wiąże się to zagadnienie, zachęcamy do kontaktu z nami pod tel.: 512 003 273
  Możesz również wypełnić poniższy formularz lub napisać do nas na jpk@bpx.pl