JobRouter – Dostępne moduły

Poznaj dostępne moduły w zakresie platformy JobRouter, których wdrożenie w zauważalny sposób poprawi funkcjonowanie Twojej firmy. 

JobArchive – łatwe zarządzanie dokumentamiRozwiń

JobArchiveModuł JobArchive umożliwia prowadzenie audytowalnego archiwum wszelkich dokumentów w różnych językach, pochodzących z wielu procesów.

Kluczowe funkcje:

 • Archiwizacja jakichkolwiek plików;

 • Zawiera komponent JobViewer pozwalający wyświetlić blisko 300 różnych rodzajów plików z poziomu przeglądarki internetowej;

 • Integracja z formularzami;

 • Dostępne wtyczki bazodanowe (System plików – domyślny lub Fast LTA);

 • Prosta administracja archiwami;

 • Archiwizacja zgodna wymaganiami audytu;

 • Kontrola wersji plików;

 • Redundancja plików;

 • Bezproblemowa integracja z JobRouter®;

 • Zintegrowane zarządzanie autoryzacją podglądu dokumentów w ramach workflow;

 • Bezpośredni dostęp do dokumentów wprost ze skrzynki;

 • Aktywności systemu JobArchive dla wykonywanych akcji w JobArchive (archiwizacja, zmiana danych indeksu, inne);

 • Wielojęzyczne archiwa (tylko dostępne od wersji JobRouter Enterprise);

 • Dokumentacja wszelkich działań na dokumentach;

 • Dostęp do dokumentów lub wyników raportów z zewnętrznych programów.

 

JobExplorer – Archiwum JobRouter dla fanów Windows’aRozwiń

JobExplorerInterfejs JobExplorer umożliwi łatwe zintegrowanie archiwów JobRouter z systemem plików Windows. Bezproblemowa integracja JobExplorer z eksplorerem Windows umożliwia użytkownikom doskonale znane środowisko pracy, zapewniając jednocześnie dostęp do wszystkich dokumentów przechowywanych centralnie.

Kluczowe funkcje JobExplorer:

 • Pełna integracja archiwów JobArchive w systemie plików;

 • Opcjonalna i zintegrowana funkcja eksportu w formacie plików PDF lub ZIP;

 • Wyświetlanie nieograniczonej liczby archiwów, poziomów i struktur;

 • Archiwizacja z funkcją „Przeciągnij i Upuść” z lub bez okna dialogowego indeksacji w bazie;

 • Otwieranie JobViewer’a za pomocą menu kontekstowego;

 • Możliwa zmiana wartości indeksu;

 • Wysyłka do klienta poczty jak np. Outlook, Notes, Thunderbird, itd.;

 • Funkcja eksportu i importu ustawień konfiguracyjnych;

 • Rozszerzona funkcja wyszukiwania z listą wyników;

 • Otwieranie i zapamiętywanie przez wszystkie aplikacje;

 • Rozszerzona informacja o plikach w kolumnowym wglądzie wyświetlania.

Wymagania systemowe:

 • Wymagane komponenty: Net Framework 2.0 Windows Installer 3.1

 • Wspierane systemy operacyjne Windows*:

 • Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008

*obecnie wspierana jest tylko wersja 32-bitowa

JobSelect – Śledź JobRoutera!Rozwiń

JobSelectZa pomocą JobSelect możliwe jest wygenerowanie różnych raportów z możliwością udostępnienia do wybranych użytkowników JobRoutera. Przykładowo raporty mogą być wygenerowane jako księga faktur, czy też do oceny efektywności procesów.

Typowe scenariusze zastosowania JobSelect:

 • Ocena czasów wykonania procesów

 • Księga faktur

 • Przegląd wszystkich danych podstawowych

 • Analizy przekrojowe departamentu

 • Raporty dotyczące kamieni milowych

Kluczowe funkcje JobSelect:

 • Różne kryteria selekcji (Tekst, data, listy wyboru)

 • Indywidualne formatowanie kolumn wyniku raportu

 • Wyświetlanie ikon statusu w kolumnach wyniku raportu

 • Drukowanie wyników raportu

 • Wykorzystanie własnych skryptów Java lub VB

 • Eksport listy wyników do arkusza Excel

 • Wykorzystywanie wielu plików językowych

 • Wykorzystanie zapytań SQL lub procedur do wygenerowania listy filtrów

 • Zintegrowany interfejs DocuWare umożliwiający wyświetlanie dokumentów DocuWare

 • Zapytania SQL powiązane z danym użytkownikiem.

JobShift – Długoterminowe przechowywanie zakończonych przebiegów procesów Rozwiń

JobShiftModuł JobShift służy do archiwizacji zakończonych przebiegów (instancji) procesów po upływie określonego czasu oraz usunięcia ich z aktywnego systemu. Dzięki temu pozwala utrzymać listę zadań w JobRouter łatwą w zarządzaniu i podnosi wydajność zapytań do bazy danych.

Kluczowe funkcje JobShift:

 • Przeszukiwanie zarchiwizowanych instancji z perspektywy kroków procesów

 • Przeszukiwanie zarchiwizowanych instancji z perspektywy instancji procesów

 • Eksport zarchiwizowanych instancji

 • Przywracanie zarchiwizowanych instancji

 • Konfigurowanie dowolnej liczby archiwów instancji

 • Archiwa mogą być zlokalizowane na innych serwerach bazodanowych.

JobStart – Teraz z funkcją rozpoznawania kodów kreskowychRozwiń

JobStartModuł JobStart oferuje różne możliwości automatycznego uruchomienia procesów za pomocą plików, maili czy planowanych zadań.

JobStart monitoruje foldery i konta mailowe, a kiedy pojawi się nowy plik lub email automatycznie uruchamia proces.
Moduł JobStart również zawiera funkcję czytania i analizowania kodów kreskowych. Odczytane wartości mogą być przekazane do startującej instancji procesu. Ponadto możliwy jest podział dokumentu dla każdego kodu kreskowego. Od Ciebie zależy czy chcesz uruchomiać instancję dla każdego pojedynczego dokumentu czy też przekazać je wszystkie w tzw. tabelach podrzędnych danej instancji. Rozpoznawanie kodów kreskowych oraz podział dokumentu mogą być używane dla plików TIFF i PDF. Dzięki temu otwiera się szerokie pole zastosowania w automatyzacji procesów.

Przykład:
Kancelaria poczty lub faktur przychodzących z wielofunkcyjnym skanerem. Typowym scenariuszem zastosowania modułu JobStart jest przetwarzanie poczty przychodzącej. Zadania monitorowania są ustawione dla folderów połączonych z wielofunkcyjnymi skanerami. Możesz wtedy komfortowo skanować swoją skrzynkę przychodzącą masowo za pomocą skanera i rozdzielać pojedyncze dokumenty za pomocą albo naklejek kodów kreskowych lub stron. Dla każdego pojedynczego dokumentu JobStart automatycznie rozpoznaje obiekt separacji i uruchamia instancję procesu w JobRouterze oraz przekazuje kod kreskowy razem z informacją np. o liczbie stron.

Kluczowe funkcje JobStart:

 • Monitorowanie nieograniczonej liczby folderów i maili

 • Automatyczne uruchamianie procesów za pomocą plików i maili

 • Automatyczne uruchamianie procesów przez planowane zadania

 • Dzielenie nazwy pliku w pozyskaniu dodatkowych danych

 • Rozpoznawania kodów kreskowych oraz podziału dokumentów

 • Monitorowanie kont email (POP3 i IMAP)

 • Ekstrakcja załączników mailowych

JobSub – Zarządzanie zastępstwami pod jednym kliknięciem!Rozwiń

JobSubJobSub umożliwia użytkownikom JobRoutera wybór zastępstwa na czas ich nieobecności. Pracownicy w zastępstwie widzą dodatkową skrzynkę przychodzącą z przypisanymi krokami od momentu aktywacji zastępstwa.

Kluczowe funkcje JobSub:

 • Rozróżnienie pomiędzy osobistym a funkcyjnym (JobFunction) zastępstwem

 • Użytkownicy definiują swoich zastępców i zarządzają samodzielnie regułami zastępstw

 • Uprawnienia do definicji zastępstw mogą być przeniesione na innych użytkowników

 • Funkcja przypominania dla zarządzania własnymi zastępstwami

 • Użytkownicy oraz zastępcy jednocześnie otrzymują kroki do przetworzenia

 • Rejestr logów historii instancji (przebiegów) procesów z uwzględnieniem aktywności zastępców

JobSync – Bezpieczne środowisko testoweRozwiń

JobSyncModuł JobSync zapewnia kompletne środowisko testowe JobRouter’a, które może być zainstalowane i uruchomione na tym samym lub innym serwerze niż system produkcyjny. W ramach systemu testowego możesz rozwijać, zmieniać i testować procesy niezależnie do produkcyjnego systemu.

W dowolnym momencie możesz zmienić swoje dotychczasowe procesy na systemie testowym JobRouter bez wpływu na system produkcyjny. Dla przykładu, możesz stworzyć nową wersję aktualnie istniejącego procesu, dostosować ją, przetestować a następnie w razie potrzeby udostępnić innym pracownikom do przetestowania. 

Do momentu zatwierdzenia proces pozostaje na systemie testowym z ciągłą możliwością wprowadzania udoskonaleń. Zastosowanie zmian na systemie produkcyjnym jest prosto wykonywane za pomocą narzędzia do zarządzania procesami, umożliwiające przeniesienie nawet wielu procesów jednocześnie.

JobSync pozwala zsynchronizować poniższe elementy:

 • Procesy

 • Instancje

 • Użytkownicy

 • Role

 • Przypisania ról

 • Profile użytkowników

 • Kalendarz eskalacji

 • Zadania importu

 • Zadania modułu JobStart

 • Raporty modułu JobSelect

 • Style JobRoutera

 • Ustawienia JobRoutera

JobTable – Elastyczne zbieranie danych!Rozwiń

JobTableOpcjonalnie można zastosować w procesach JobRoutera tzw. tabele podrzędne. Integracja tabel podrzędnych pozwala zachować dane wielu pozycji z instancji procesu lub też rozszerzyć formularz poprzez tabelę. Zawartość tabeli podrzędnej może być wypełniona automatycznie przez moduł JobServer w momencie uruchomienia procesu.

Kluczowe funkcje JobTable:

 • Instancje procesu mogą być podzielone i uruchomione jednocześnie przy zastosowanie danych tabeli podrzędnej (np. niezależna akceptacja pozycji pojedynczych faktur zakupu według MPK)

 • Jakakolwiek pozycja tabeli może być wprowadzona za pomocą maski wprowadzania

 • Wszystkie elementy formularza mogą być użyte do zdefiniowania kolumn, formatów i etykiet tabeli podrzędnej.

 • Możliwe filtrowanie we wglądzie tabeli podrzędnej

JobTimer – Pilnowanie terminów wykonania zadań!Rozwiń

JobTimerModuł eskalacji JobTimer pozwala ustawić czasy wykonania w JobRouterze oraz zdefiniować niezbędne akcje do wykonania w podanych terminach. Terminy mogą być określone dla całego procesu, jak również dla pojedynczych kroków w jednostkach czasu jak minuty, godziny czy dni.

Kluczowe funkcje JobTimer:

 • Ustawienie terminu na poziomie procesu jak i kroku

 • Przekroczone terminy są sygnalizowane innym kolorem

 • Przekroczone terminy mogą powodować wywołanie akcji, np. wysłanie wiadomości mailowej

 • Możliwe dostosowanie powiadomień

 • Pakiet JobRouter Enterprise Edition pozwala na tłumaczenie powiadomień w innych językach

JobViewer - Proste wyświetlanie dokumentów!Rozwiń

JobViewerJobViewer oferuje rewelacyjny component wyświetlający dokumenty i pliki w ramach Workflow Management System JobRouter. Moduł ten może być wykorzystany do wyświetlania jakiegokolwiek dokumentu użytego w procesie lub zarchiwizowanego w środowisku systemu JobRouter.

JobViewer może być zastosowany jako forma integracji. Za jego pomocą możesz wyświetlić pliki w jakiejkolwiek przeglądarce internetowej bez instalowania zewnętrznych programów na danym urządzeniu.

Wsparcie ponad 300 formatów plików
JobViewer wyświetla ponad 300 formatów plików, w tym z pakietu Microsoft Office 2007 (docx, xlsx, pptx), Office 200 (doc, xls, ppt) Open Office (odt, sxw, ods, sxc, odp, sxi, odg), obrazy (jpg, bmp, png, gif, tiff), Adobe DPF, Auto-CAD i DICOM.

Brak konieczności instalowania oprogramowania Microsoft Office, AutoCAD czy Adobe.
Niezbędna konwersja do wyświetlenia dokumentów jest wykonywana przez komponent serwerowy JobViewer. Nie ma potrzeby instalacji oprogramowania Microsoft Office, Adboe Acrobat, itd. Jak również nie ma konieczności zakupu dodatkowych licencji dla funkcji konwersji.

Funkcje wyszukiwania
Zintegrowana funkcja wyszukiwania umożliwia wyszukiwanie haseł w dokumentach tekstowych (np. Word), szczególnie pomocne w dużych dokumentach.

Kluczowe funkcje JobViewer:

 • Wyświetlanie pełnoekranowe

 • Zoom (powiększanie)

 • Obsługa dokumentów wielostronicowych

 • Wyświetlanie ponad 300 formatów plików

 • Drukowanie

 • Ciągły zoom

 • Funkcje wyszukiwania

JobSAP BAPI – Bezpośrednie wywoływanie BAPI w SAPRozwiń

JobSAP BAPIModuł JobSAP BAPI oferuje możliwość bezpośredniego użycia systemu JobRouter w celu nawiązania połączenia przez SAP Webservices i wywołanie BAPI.

JobSAP BAPI został tak zaprojektowany, aby umożliwić modyfikację istniejących scenariuszy lub tworzenie własnych w zależności od potrzeb. To pozwala natychmiast wdrożyć specyficzne interfejsy i wywołania SAP, nawet jeśli dany scenariusz jeszcze nie istnieje.

Interfejs może być zintegrowany jako krok procesu w dowolnym momencie procesu. Dodatkowo można bezpośrednio z elementu formularza wywoływać funkcje w SAP. Ten wariant pozwala bezpośrednio zaktualizować informację zwrotną o statusie wykonanej transakcji w SAP, np. użytkownik może zaksięgować fakturę i natychmiast otrzymać numer dokumentu SAP pod jakim została zaksięgowana.

Kluczowe funkcje JobSAP BAPI:

 • Wywoływanie BAPI bez konieczności użycia dodatkowego oprogramowania integracyjnego

 • Może być zintegrowane jako aktywność systemowa w dowolnym momencie procesu

 • Element formularza pozwala bezpośrednio wywołać funkcje w SAP

JobMail Connect – Najprostszy sposób na archiwizację mailiRozwiń

JobMail ConnectModuł JobMail Connect pozwala archiwizować maile dzięki integracji archiwów systemu JobRouter z Microsoft Exchange i Outlook od wersji 2010. Możesz archiwizować istotne dla biznesu maile bezpośrednio z klienta email w celu odciążenia swojego systemu poczty elektronicznej oraz stworzyć centralne repozytorium w bazie dokumentów.

Cechy
Pojedyncze maile i/lub załączniki są archiwizowane bezpośrednio z klienta poczty albo w stałym formacie PDF lub zwykłym formacie Outlook’a (MSG). Zarchiwizowane maile można przeszukiwać za pomocą JobArchive lub alternatywnie bezpośrednio z wykorzystaniem klienta poczty. Opcjonalnie maile mogą być oznaczone jako zarchiwizowane lub po prostu usunięte.

Kluczowe cechy JobMail Connect:

 • Pełna integracja z klientem MS Outlook

 • Archiwizacja w formacie PDF lub oryginalnym MSG

 • Rozszerzone dane indeksu o stałe wartości i indywidualne maski przechowywania

 • Opcjonalne zapytania SQL pozwalające rozszerzyć indeks

 • Oznaczanie i usuwanie maili

 • Zintegrowana aktualizacja online i automatyczna dystrybucja konfiguracji poprzez maila

 • Archiwizacja i przywracania z archiwum bezpośrednio z Outlooka

 • Pełne wsparcie MS Outlook od wersji 2010

JobPDF – Prosta obsługa plików PDFRozwiń

JobPDFW wielu procesach są miejsca kiedy istnieje konieczność pracy z dokumentami PDF. Najczęściej projekty wymagają tworzenia dokumentów i potwierdzeń w ramach procesów, dalej przetwarzanych w obiegu pracy. Te zadania są realizowane za pomocą modułu JobPDF.

W oparciu o wzorce dokumentów XML moduł obecnie tworzy pliki PDF oraz czyta pliki lub formularze i dalej wypełnia je danymi danego procesu.

Dodatkowo nową funkcją jest proste tworzenie plików PDF na bazie wzorców dokumentów MS Word. W ciągu kilku minut można utworzyć plik, korzystając z funkcji korespondencji seryjnej. Bezpośredni widok dokumentu umożliwia szybką i bezpośrednią edycję wzorca dokumentu.

Kluczowe funkcje JobPDF:

 • Automatyczne wypełnianie dokumentów Word

 • Proste tworzenie wzorców z wykorzystaniem funkcji korespondencji seryjnej

 • Możliwe generowanie plików w formacie Word i PDF

 • Dynamiczne wypełnianie tabel

 • Możliwość dynamicznego integrowania tekstu i obrazów

 • Integracja Historii Instancji

 • Łatwa integracja z dotychczas istniejącymi procesami

 • Definicja nieograniczonej liczby wzorców

 • Używanie papieru firmowego w formie pliku obrazu lub PDF

JobPGP – Lepiej dmuchać na zimneRozwiń

JobPGPBezpieczeństwo i poufność są często niezbędne przy wysyłaniu dokumentów. Wiele procesów w JobRouter służy do przetwarzania plików odbieranych przez system workflow jak również plików wysyłanych przez sam system workflow np. poprzez email.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo tych transferów moduł JobPGP oferuje możliwość automatycznego szyfrowania i deszyfrowania plików.

Wykorzystywany jest standardowy format pliku OpenPGP, który pozwala na szyfrowanie i deszyfrowanie asymetryczne plików. Klucz publiczny odbiorcy jest używany do szyfrowania, natomiast jego tajny prywatny klucz do deszyfrowania. To zapewnia iż tylko odbiorca jest w stanie odszyfrować przesyłany plik.

Aktywność systemowa dla wszelkich procesów

JobPGP oferuje aktywność systemową, która może być zintegrowana z jakimkolwiek procesem. Aktywność ta zawiera funkcje szyfrowania i deszyfrowania. Dzięki temu pliki załączone w procesie mogą być łatwo odszyfrowane zaraz po otrzymaniu lub zaszyfrowane np. tuż przed wysłaniem ich mailem. JobPGP wspiera wykorzystanie wielu kluczy, jak również szyfrowanie wielu plików z tabeli podrzędnej.

Klucz prywatny może być przechowywany jako hasło, które jest podawane przez użytkownika lub też przekazywane automatycznie za pośrednictwem danych procesowych.

Kluczowe funkcje JobPGP:

 • Szyfrowanie plików z wykorzystaniem OpenPGP

 • Deszyfrowanie plików z wykorzystaniem OpenPGP

 • Używanie kluczy prywatnych chronionych hasłem

 • Używanie wielu kluczy jednocześnie

 • Przetwarzanie wielu plików jednocześnie

JobRobot - Twój wirtualny asystent!Rozwiń

JobRobotW systemie JobRouter pracownicy przetwarzają indywidualne kroki procesu korzystając formularzy ekranowych. Poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij” użytkownik kończy wprowadzanie informacji i następnie JobRouter wykonuje przypisane reguły. Teraz za pomocą modułu JobRobot oferuje możliwość wykonania kroków na serwerze bez konieczności ludzkiej interakcji.

Z związku z tą potrzebą tworzony jest wirtualny użytkownik, który może być przypisany do innej roli. Wszystkie kroki przypisane do danej roli lub bezpośrednio do użytkownika są automatycznie przekazywane przez moduł JobRobot. Ten proces odbywa się bezpośrednio na serwerze.

Kluczowe funkcje JobRobot:

 • Automatyczne wysyłanie kroków procesu przez wirtualnego użytkownika bezpośrednio na serwerze

 • Wirtualny użytkownik może być przypisany do różnych ról

JobMind Head – Inteligentne rozpoznawanie fakturyRozwiń

JobMind-HeadModuł JobMind Head jest rozwiązaniem należącym do rodziny produktów inteligentnej analizy I edycji dokumentów. JobMind Head automatycznie odczytuje wszystkie dane nagłówka faktury i przekazuje zidentyfikowane dane bezpośrednio do procesu JobRoutera. Dla każdego dokumentu moduł może być również wykorzystany do identyfikacji dostawcy.

W obu przypadkach oszczędzasz ogromną ilość czasu przy wprowadzania dokumentów. W połączeniu z modułem JobArchive możesz tworzyć dane indeksu np. dla faktur. Dane te są wykorzystywane jako słowa kluczowe do sortowania dokumentów w archiwum.

Moduł JobMind Head obsługuje aktywność systemową, która może być zintegrowana w jakimkolwiek procesie. Dokument w postaci pliku w formacie PDF lub TIFF załączony w procesie jest przekazywany do tej aktywności systemowej. Automatycznie dane nagłówka dokumentu są odczytywane, jak numer faktury, data faktury i kwoty podatku. Dodatkowo zintegrowana automatyczna identyfikacja dostawcy, dokonuje rozpoznania w oparciu o istniejące dane podstawowe partnera.

Po odczytaniu i zidentyfikowaniu wszystkich niezbędnych danych, są one dalej udostępniane procesie dzięki czemu mogą być wykorzystane np. do wypełnienie formularza ekranowego procesu.

Te dane są rozpoznawane przez JobMind Head
Waluta dokumentu, całkowita kwota brutto, całkowita kwota podatku VAT, data faktury, numer faktury, suma podatku VAT 1, stawka podatku VAT 1, suma podatku VAT 2, stawka podatku VAT 2, suma podatku VAT 3, stawka podatku VAT 3.

Poniższe dane dostawców mogą być przykładowo dostarczone po zakończonym sukcesem wyszukiwaniu:
Numer dostawcy, Nazwa dostawcy, adres, kraj, kod pocztowy, miasto, NIP, NIP EU, telefon, email, nazwa banku, numer konta, IBAN, osoba kontaktowa…

Kluczowe cechy JobMind Head:

 • Rozpoznawanie danych nagłówka faktury

 • Integracja jako aktywność systemowa w jakimkolwiek procesie

 • Rozpoznaje dane jak numer faktury, data, kwoty

 • Automatyczne rozpoznawania dostawcy

 • Obsługuje dokumenty w formacie PDF i TIFF

JobRouter DesignerRozwiń

JobRouter jest uniwersalną platformą obsługującą zarówno procesy manualne, jak i systemowe. Pragmatyczne podejście w JobRouter® umożliwia szybką implementację projektów. Kluczowym komponentem pakietu jest unikalne środowisko JobRouter® Designer, w którym projektowane są wszystkie procesy, okna dialogowe, reguły biznesowe oraz modele danych – niezbędne dla uruchomienia procesu w środowisku rzeczywistym.
Środowisko JobRouter® Designer jest wyposażone w narzędzia do testowania oraz dokumentowania uruchamianych w nim procesów, co znacząco skraca czas wdrożenia.

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP