Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

JPK

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to ostatnio często poruszany temat zarówno wśród finansistów, jak i prawników. Jest to plik o uzgodnionej strukturze logicznej, w którym podatnik zobowiązany jest przekazywać księgi podatkowe i dowody księgowe na żądanie organu podatkowego.
Wymaganie dotyczące JPK obowiązuje duże, średnie i małe firmy, z czego:

 • od 1 lipca 2016 przepis dotyczy dużych firm
 • od 1 stycznia 2017 przepis dotyczy małych i średnich firm
 • od 1 stycznia 2018 przepis dotyczyć będzie mikroprzedsiębiorców

9 marca został opublikowany przez Ministerstwo Finansów konkretny wzór struktury XML, które będą obowiązywały firmy w Polsce. Narzucone przez JPK wymagania mogą powodować konieczność dostosowania niektórych procesów w firmach. W efekcie zmiany po stronie systemów informatycznych mogą być niezbędne.

JPK

W przypadku nieprzedstawienia JPK na żądanie organu podatkowego, zastosowane zostaną przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego. Dokładnie tak, jak ma to miejsce przy nieprzedstawieniu dowodów w formie papierowej.
Według Ministerstwa Finansów nowe wymagania nie nakładają na firmy konieczności zmian w systemach, jednak nasze analizy wskazują, że dostosowanie niektórych procesów może być konieczne. Chociażby w sytuacji gdy obowiązkowe rozszerzenie ewidencji jest prowadzone w MS Excel poza systemem informatycznym. Struktury plików XML dostępne są na tej stronie >

<< Ostatnio w bardzo szybkim tempie wprowadzono dalsze zmiany w zakresie Ordynacji podatkowej. 7 czerwca 2016r. Prezydent podpisał ustawę z 13 maja 2016r. zmieniającą Ordynacje Podatkową i inne powiązane ustawy. Nowa ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 14 czerwca 2016r. >>

Zgodnie z nowym obowiązkiem prawnym podatnicy (poza zwolnionymi z VAT) zobowiązani są do obowiązkowego i comiesięcznego przesyłania szczegółowych danych podatkowych VAT zgodnych z deklaracją VAT-7 w formie struktury XML JPK_VAT.
Dane za każdy okres powinny być wysłane do 25 dnia następnego miesiąca.
Wymaganie to obowiązuje duże, średnie i małe firmy oraz mikroprzedsiębiorców, z czego:

 • od 1 lipca 2016 przepis dotyczy dużych firm
 • od 1 stycznia 2017 przepis dotyczyć będzie małych i średnich firm
 • od 1 stycznia 2018 przepis dotyczyć będzie mikroprzedsiębiorców

JPK klasyfikacja przedsiębiorstw

Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Finansów podmioty, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, nie mają obowiązku przesyłania faktur VAT dokumentujących zakup w formacie JPK. Taki obowiązek (przekazywania plików zgodnych z formatem JPK_FA) dotyczy wyłącznie faktur sprzedaży. 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która rozszerzy zakres danych zawartych w ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT o NIP nabywcy. Tym samym zmianie ulegnie struktura JPK_VAT – zostanie ona rozbudowana o pole NIP nabywcy.
W ramach „Odpowiedzi na pytania dot. JPK cz. 3” sprecyzowano również, że od zagranicznej spółki polski urząd skarbowy może „żądać przedkładania struktur: JPK Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT oraz JPK Faktury VAT.”

Przygotowanie odpowiedniego rozwiązania to bardzo złożone przedsięwzięcie dla firm. Działy finansowe powinny skupić się na analizie systemów pod kątem wymaganych danych. Z kolei działy IT muszą zapewnić odpowiednie dostosowania w firmowych systemach informatycznych.

Czy Twoja firma rozpoczęła już przygotowania do wdrożenia JPK?
A może dopiero jest na etapie planowania niezbędnych działań?

Etapy implementacji JPK w Twojej firmie:

 1. Ustalenie od kiedy powstanie obowiązek generowania JPK.
 2. Analiza procedur i systemów pod względem dostępności wymaganych danych.
 3. Dostosowanie procedur i systemów w przypadku braku wymaganych danych.
 4. Implementacja i dopasowanie narzędzia do generowania JPK.
 5. Testy generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Oferujemy rozwiązanie SAP JPK pozwalające na generowanie pliku JPK bezpośrednio z SAP, jak również Qlik JPK oparte o Qlik Sense i umożliwiające generowanie pliku na bazie danych pochodzących z rożnych systemów źródłowych.

Posiadamy również opracowany model dystrybucji pozwalający na kompresję, dzielenie, szyfrowanie, podpisywanie i wysyłkę Jednolitego Pliku Kontrolnego zgodnie z przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów wytycznymi. Jest on najbardziej odpowiedni dla tych, którzy nie mają już problemu z zebranymi danymi i ich transformacją do pliku XML, a stoją przed wyzwaniem ich prawidłowego dostarczenia.

Zachęcamy do pobrania naszej prezentacji w PDF >


BPX SA na SlideShare >

Jeśli chcesz porozmawiać na temat wyzwań, z którymi wiąże się to zagadnienie, zachęcamy do kontaktu z nami pod tel.: 512 003 273
Możesz również wypełnić poniższy formularz lub napisać do nas na jpk@bpx.pl

 

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP