Kilka dni temu, zakończyliśmy kolejny projekt wdrożenia systemu SAP- tym razem na Węgrzech. Celem projektu był Roll- out systemu SAP w jednej z fabryk trzeciej największej na świecie firmy z branży FMCG. Firma BPX odpowiedzialna była za wdrożenie od strony finansowej, a także zarządzania jakością, co udało się zrealizować w niespełna 1,5 roku, przy zaangażowaniu czterech konsultantów. Wdrożenie umożliwiło lepsze zarządzanie od strony finansowej min.: środkami trwałymi, bankowością, wyceną materiałów, podatkami, raportowaniem zewnętrznym, rachunkowością dostawców i odbiorców, wyceną materiałów oraz księgą główną.

Od strony zarządzania jakością, udało się wdrożyć cały proces jakości, począwszy od surowców, poprzez kontrolę fabryczną, aż do zarządzania jakością produktów gotowych i ich monitoring na rynku.
W projekcie uczestniczyli również konsultanci z innych firm, realizujący pozostałe części wdrożenia, obejmujące min.: gospodarkę materiałową, sprzedaż, czy konfigurację z pozostałymi systemami zarządzania fabryką. Byli to specjaliści z całej Europy, między innymi Francji, Austrii, Anglii, a nawet Rosji.
Cały projekt zakończony został sukcesem.