• PL
 • EN
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 13 lipca 2015 r.

  BPX-042-2015-06-17informacja-o-ogólnej-liczbie-akcji-w-dniu-ogłoszenia

  zamierzone-zmiany-w-statucie-bpx-s.a.

  formularz-glosowania-na-nzwa

  pelnomocnictwo-do-reprezentowania-na-nzwa

  projekty-uchwal-nzwa-13.07.2015-r.

  OGŁOSZENIE-O-ZWOŁANIU-NWZA-BPX-SA-NA-DZIEŃ-13-07-2015-R