• PL
 • EN
 • Oferta

  Nasze usługi świadczymy klientom wdrażającym i eksploatującym systemy ERP (SAP, Infor) oraz BI, bezpośrednio oraz we współpracy z największymi firmami konsultingowymi w dużych i złożonych projektach. Są to projekty, w których jesteśmy odpowiedzialni za realizację wdrożenia systemu w konkretnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

  Nasze kompetencje, czyli czym się zajmujemy:

  1. Przygotowanie projektu

  Aby wybrać optymalny system należy dokładnie wiedzieć w jakich aspektach musi on być idealnie dopasowany do danego rodzaju rynku.

  System ERP (jego nazwa wywodzi się od angielskiego terminu Enterprise Resource Planning) jest to pakiet rozwiązań informatycznych o budowie modułowej. W jego skład wchodzą między innymi moduły takie jak: zarządzania i sterowania produkcją, finanse i księgowość, kadry i płace, zakupy i sprzedaż, Business Intelligence i wiele innych. Wszystkie moduły są ze sobą zintegrowane przez co wszelki obieg informacji jest w nich zautomatyzowany. Integracja umożliwia również tworzenie różnego rodzaju bilansów czy też analiz ekonomicznych.

  2. Analiza biznesowa i funkcjonalna

  Po etapie określania celów można postępować na dwa sposoby: samemu dokonać analizy obecnej sytuacji wraz z określeniem głównych obszarów na jakich należy się skupić podczas wdrożenia lub skorzystać z firmy doradczej. Decydując się na drugą opcję można wybrać taką firmę, która będzie jednocześnie firmą zajmującą się wdrożeniem. Obecnie dobrze prosperujące firmy wdrożeniowe świadczą usługi polegające na analizie firmy i pomocy w doborze odpowiedniego systemu jako oddzielny element oferty. Badanie obecnego położenia pomoże uniknąć sytuacji, w której zakupiony system ERP, lub jego poszczególne moduły, nie będą adekwatne do potrzeb firmy związanych z tym systemem.

  3. Przygotowanie koncepcji wdrożenia

  Kiedy dokonamy już wyboru firmy wdrożeniowej rusza cała „maszyna” związana z technicznymi i technologicznymi aspektami wdrożenia. Ważne jest aby specjalnie do tego projektu została stworzona w firmie grupa składająca się z osób odpowiedzialnych wyłącznie za poszczególne elementy tego procesu. Kolejnym ważnym krokiem jest wybór metody wdrożenia. Wybrana metodologia określa poszczególne etapy oraz czynności jakie będą musiały być wykonane podczas faktycznego wdrożenia. Najlepiej jak wybierze się metodę, która opiera się na sprawdzonych, solidnych podstawach i która została już skutecznie wykorzystana w innych firmach. Metoda obejmuje działania od przygotowania projektu do fazy testowania wdrożonego systemu. Jest ona narzędziem, które syntetyzuje i wspomaga pracę wszystkich osób biorących udział we wdrożeniu. Pełni funkcję planu działania, w którym każdy uczestnik procesu ma opisaną funkcję, zadania oraz uprawnienia, jakie posiada w procesie wdrażania. Każda firma wdrożeniowa może posiadać własną metodę wdrożeniową (najlepiej, gdy opracowana jest ona na bazie własnych doświadczeń), także dokonując wyboru należy zapytać przedstawiciela firmy o stosowaną metodę, a następnie dowiedzieć się jak najwięcej o tej metodzie. Zależnie od firmy może mieć ona różną liczbę faz (od 3 do 11), ale nie to jest oczywiście głównym argumentem mówiącym na korzyść określonej metody. Ważna, a może i najważniejsza, jest wcześniej wspomniana efektywność danej metody, czyli w jakich firmach udało się wdrożyć system właśnie tą metodą (tu już ważna jest też ilość), jakie pojawiły się problemy itp.)

  4. Realizacja

  Przebieg samego wdrożenia może być różny. Zależnie od wybranej metody, zasobów przeznaczonych na wdrożenie, kompetencji firmy wdrożeniowej itp. Wpływ na przebieg projektu mogą mieć zarówno czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne. Zewnętrzne czynniki to te, które nie są związane zarówno z firmą jak i z wdrożeniowcem. Natomiast te związane z nimi są czynnikami wewnętrznymi projektu. Nawet przy najlepiej zaplanowanej implementacji systemu ERP i doświadczonej firmie wdrożeniowej nie można założyć, że uniknie się wszystkich zagrożeń. Można przygotować się na ich pojawienie, co pozwoli szybko i sprawnie się z nimi uporać. W początkowych fazach projektu dobrym rozwiązaniem jest stworzenie wraz z firmą wdrożeniową listy potencjalnych zagrożeń, jakie istnieją w danej firmie oraz w jej otoczeniu, a następnie przygotowanie najlepszych rozwiązań. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko wszelkiego rodzaju opóźnień w przebiegu wdrożenia.

  5. Szkolenia i testy

  Po technologicznym wdrożeniu, niezbędne jest dokonanie szkolenia użytkowników końcowych aby w kolejnym etapie, czyli testowaniu zaimplementowanego systemu, wiedzieli jak obsługiwać system. W tej fazie bezpośrednio będzie można odczuć czy pracownicy firmy są dobrze przeszkoleni w zakresie zadań, jakie będą wykonywać na wdrożonym systemie oraz – co w niektórych przypadkach jest ważniejsze – ich podejście do całego projektu. Obok technicznego aspektu efektywnego wdrożenia wpływ na skuteczność działania systemu ma stosunek pracownika do zaistniałych zmian, czyli potocznie określane „miękkie” wdrożenie. Jeżeli w początkowych fazach projektu nie uda się ich przekonać do zasadności całej inwestycji istnieje ryzyko, że nie osiągnie się maksymalnych wyników.

  6. Uruchomienie systemu

  Jeżeli testowanie systemu zostało zakończone nie pozostaje nic innego jak dokonać startu produktywnego, czyli zacząć wykorzystywać wdrożony system w codziennym funkcjonowaniu firmy. Bardzo ważne w tym momencie jest poprawne przeniesienie danych do systemu. Aby zrobić to jak najsprawniej powinno się stworzyć specjalny harmonogram, który będzie zawierał nie tylko kolejność danych wprowadzanych do systemu, ale także listę osób odpowiedzialnych za poszczególne dane wraz z terminem wykonania. Wszelkie małe problemy jakie mogą się pojawić w tej fazie (duże, jeżeli były, powinny były być rozwiązane najpóźniej w etapie testowania), powinny być rozwiązane przez firmę wdrożeniową.

  7. Wsparcie powdrożeniowe

  Pierwsze dni po uruchomieniu systemu bywają trudne, nowi użytkownicy muszą się zaadaptować do nowych funkcjonalności. W tym czasie bardzo ważnym aspektem jest wsparcie powdrożeniowe, dzięki któremu jeszcze niedoświadczony użytkownik może skorzystać z pomocy firmy wdrożeniowej. Czas wsparcia jest określany indywidualnie i zależy od predyspozycji nowych użytkowników.

  8. Rozwój systemu

  Wdrożenie systemu ERP jest jedną z najważniejszych decyzji w funkcjonowaniu firmy. Zmienia nie tylko podstawy informatyczne, ale wpływa również na sposób jej zarządzania oraz funkcjonowania procesów biznesowych. Dobrze wybrany i wdrożony system przyczyni się do ewolucji oraz rozwoju firmy. Zakup systemu ERP można potraktować jako inwestycje o bardzo wysokim współczynniku zwrotu.

  Co nas wyróżnia?
  Profesjonalizm
  Elastyczność
  Szeroki zakres
  proponowanych
  usług
  Międzynarodowe
  doświadczenie
  Unikalna wiedza
  i umiejętności