• PL
  • EN
  • Analizy / Raporty

    Moduł pozwala na budowanie tabel przestawnych, modułu wartości krytycznych obejmującego między innymi wykresy oraz zapewnia dostęp do mechanizmu drill-down na podstawie dowolnych danych umieszczonych w bazie danych CSI (SyteLine). W ramach modułu możliwe jest także zdefiniowanie wartości krytycznych dla których kluczowi użytkownicy systemu będą dostawać powiadomienia o przekroczeniach (np. Maksymalna ilość opóźnionych operacji w dniu / Maksymalna wartość materiałów nierotujących / Wartość reklamacji / Wartość zakupów  w okresie / I tym podobne wartości definiowane w trakcie wdrożenia).