• PL
  • EN
  • Harmonogramowanie Produkcji

    Harmonogramowanie produkcji obejmuje zbudowane modelu opartego o ograniczone zasoby produkcyjne. System posiada narzędzie Scheduler (składnik APS), pozwalające między innymi na harmonogramowanie produkcji w oparciu o:

    UWAGA: Pełnię funkcjonalności harmonogramowanie osiągnie dopiero w momencie, kiedy Technologie produkcyjne będą wprowadzone zgodnie z metodyką działania systemu oraz zawierać będą realne czasy technologiczne (bezpośrednie i pośrednie). Dodatkowo struktura działania produkcji musi być rzetelnie odwzorowana w Gniazdach, Grupach Zasobów oraz Zasobach.