• PL
  • EN
  • Obieg Dokumentów i Workflow

    Istnieje możliwość włączenia modułów pozwalających na:

    Istnieje duża dowolność definiowania przepływów pracy oraz sposobu obiegu dokumentów.