• PL
 • EN
 • Planowanie Produkcji

  Infor Cloud Suite Industrial (SyteLine) posiada szereg narzędzi umożliwiających zaawansowane planowanie i harmonogramowanie (APS) produkcji. Wśród nich można znaleźć rozwiązania do symulacji wpływu nowych zleceń na obecnie realizowany harmonogram produkcji, planowania i synchronizacji wszystkich procesów z bieżącymi możliwościami produkcyjnymi firmy i aktualnymi stanami magazynowymi, czy bieżącego sterowania poziomem zapasów w oparciu o stan zamówień przyjętych do realizacji.

  Produkcja dyskretna charakteryzuje się wytwarzaniem wyrobów o ławo definiowalnej strukturze (Bill of Material) i zwykle prowadzona jest o dużej zmienności ze względu na ilość parametrów opisujących stan systemu, który stanowią m.in. maszyny, operacje produkcyjne, materiały, itd. Typowym przedstawicielem wytwarzania dyskretnego jest przemysł automotive.
  W produkcji dyskretnej mamy do czynienia z produkcją na magazyn i na zamówienie (nawet o niewielkich zapotrzebowaniach), co powoduje, że przedsiębiorstwa prowadzące taką produkcję potrzebują zaawansowych systemów planowania, harmonogramowania i śledzenia zdolności produkcyjnych.
  Produkcja dyskretna opiera się w dużym stopniu na realizacja zleceń produkcyjnych pod dane zamówienie klienta.

  Aby funkcjonalność była rzeczywiście działającym narzędziem, w trakcie migracji, niezbędne będzie określenie przez klienta planowanych czasów realizacji zamówień zakupu, dokładnej struktury parku maszynowego, odpowiednio zdefiniować kartotekę pozycji (wyrobów, materiałów, półproduktów, itd.), czasów technologicznych, ustalenie powiązań dostawców z oferowanymi pozycjami wraz z czasami realizacji, są to główne elementy, od których zależy jakoś planowania systemu.

   

   

  W wypadku spełnienia tych założeń, system jest w planie dla każdego zamówienia klienta już w fazie potwierdzenia daty dla klienta, wygenerować dokładny plan, kiedy Zlecenie będzie realizowane, uwzględniając:

   

   

  Dodatkowo system wspomaga bieżącą pracę poprzez: