• PL
  • EN
  • Zakupy

    Jako rozwinięcie modułu logistyki oraz planowania funkcjonuje narzędzie do zarządzania obszarem zaopatrzenia, które na podstawie jego wyników pozwala na realizację poniższych procesów.