• PL
 • EN
 • Użytkownicy biznesowi – Social Business Discovery

  Analityka dla menedżerów:
  Lepsze decyzje z „Social Business Discovery”.

  System QlikView pozwala uzyskiwać informacje nawet z największych zbiorów danych, przechowywanych w różnych formatach, różnych systemach transakcyjnych, czy dziedzinowych aplikacjach. W intuicyjny sposób można tworzyć zapytania, w oparciu o które QlikView umożliwia znalezienie odpowiedzi na dowolne zjawiska ekonomiczne, zachodzące w organizacji.
  Dane mogą być analizowane wg wielu miar i wymiarów oraz wymagań różnych grup użytkowników: działów, oddziałów, funkcji, itp.
  Dodatkowo, w każdej chwili można zmieniać sposób prezentacji danych, tworzyć nowe ich wizualizacje. Wszystko po to, aby odkrywać nowe powiązania między danymi, identyfikować nowe trendy w samej firmie i jej otoczeniu. Jednym słowem- podejmować trafniejsze decyzje.

  Dzięki QlikView, użytkownicy nieposiadający gruntownej wiedzy z zakresu zarządzania bazami danych, czy języków programowania, są w stanie: