• PL
 • EN
 • SAP Logistyka

  Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki oprogramowaniu SAP do logistyki.

  Nasze rozwiązania zapewniają obsługę procesów zarządzania jakością, transportem, gospodarką magazynową i materiałową oraz sprzedażą i dystrybucją.

  SAP MM - gospodarka materiałowa

  SAP Material Management – Gospodarka Materiałowa (MM) jest obok Sprzedaży i Dystrybucji (SD) jednym z ważniejszych modułów logistycznych. W głównej mierze odpowiada za procesy zaopatrzenia i magazynowania, usprawniając codzienną działalność przedsiębiorstw w tym zakresie.

  Korzyści wynikające z wdrożenia modułu SAP MM:

  • Obniżenie kosztów zaopatrzenia;
  • Redukcję kosztów magazynowania;
  • Zmniejszenie kosztów współpracy z dostawcami;
  • Integrację procesów logistycznych;
  • Usprawnienie przepływu i dostępności informacji dotyczących procesów zaopatrzenia i magazynowania;

  Poprawę efektywności gospodarki zapasami.

  SAP SD - sprzedaż i dystrybucja

  SAP Sales and Distribution – sprzedaż i dystrybucja (SD) jest jednym z bazowych modułów systemu SAP. Odpowiada za kompleksowe zarządzanie procesami sprzedaży oraz dystrybucji towarów i usług. SAP umożliwia w tym zakresie pełną kontrolę prowadzonych procesów w czasie rzeczywistym. Dzięki możliwościom elektronicznej wymiany danych (EDI) istnieje możliwość pełnej automatyzacji procesów sprzedaży co prowadzi do redukcji kosztów obsługi sprzedaży i wyeliminowaniu pojawiających się błędów. Biorąc pod uwagę poziom szczegółowości wprowadzanych informacji istnieje możliwość generowania raportów, które pomagają podejmować trafne decyzje biznesowe.

  Korzyści wynikające z wdrożenia modułu SAP SD:

  • Kompleksowe zarządzanie procesami sprzedażowymi i logistycznymi;
  • Pełna kontrola oraz możliwości śledzenia procesów i ich statusów w systemie;
  • Prowadzenie dokładnej kontroli nad procesami przedsprzedażowymi i posprzedażowymi;
  • Możliwość korzystania z zaawansowanych procedur cenowych oraz automatyzacja determinacji kont księgowych dla poszczególnych procesów;
  • Dzięki informacji o rzeczywistych kosztach produkcji istnieje możliwość badania zyskowności poszczególnych grup towarowych i klientów;

  Zarządzanie kredytami kupieckimi i kontrolę przeterminowanych należności.

  SAP TM - zarządzanie transportem

  SAP Transportation Management -Zarządzanie Transportem (TM) jest wykorzystywany do kompleksowej obsługi logistyki w systemie SAP.
  Umożliwia dokładne planowanie procesów logistycznych, wspomagając procesy sprzedaży i zaopatrzenia w firmie.

  Korzyści wynikające z wdrożenia modułu SAP TM:

  • Możliwość optymalnego planowania i realizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie prowadzącą do redukcji kosztów;
  • Wykorzystywanie różnych środków i sposobów transportu oraz optymalną ich utylizację;
  • Rozbudowaną kontrolę wszystkich wysyłek;
  • Rozbudowane procedury cenowe umożliwiające rozliczanie kosztów frachtu;
  • Automatyczne księgowanie kosztów frachtu w systemie;
  • Szereg rozbudowanych możliwości konstruowania szczegółowych tras dostawy optymalizując czas i koszty;

  Możliwość automatyzacji procesów wymiany dokumentów transportowych za pośrednictwem EDI.

  SAP QM - zarządzanie jakością

  SAP QM – (Zarządzanie jakością) jest to moduł pozwalający na wdrożenie większości najbardziej popularnych elementów kontroli jakości opartych na standardach ISO 9000. Moduł ten pozwala na pełną integrację rozwiązań z obszarów gospodarki magazynowej, sprzedaży, zarządzania łańcuchem dostaw, produkcji jak i kontrolingu. Dodatkowe funkcje pozwalające na integrację z zewnętrznymi partnerami, takimi jak laboratoria.

  Funkcje SAP QM:

  • Baza danych kontroli jakości;
  • Planowanie kontroli;
  • Zarządzanie jakości w procesie zakupowym;
  • Zarządzanie jakości w procesie sprzedażowym;
  • Zarządzanie partiami kontrolnymi;
  • Wprowadzenie wyników;
  • Wprowadzenie wad;
  • Zarządzanie próbkami kontrolnymi;
  • Certyfikaty jakości;
  • Zawiadomienia kontroli jakości;
  • System informacyjny kontroli jakości;
  • Kontrola sprzętu pomiarowego.

  Korzyści wynikające z wdrożenia modułu SAP QM:

  • Zarządzanie procesem kontroli jakości w procesie zakupów;
  • Zarządzanie procesem kontroli jakości w procesie sprzedażowym;
  • Zarządzanie procesem kontroli jakości w procesie produkcyjnym;
  • Zarządzanie bazą danych kontroli jakości;
  • Automatyczne generowanie partii kontrolnych oraz blokowanie materiałów w zapasie kontroli jakości;
  • Automatycznie zwalnianie zapasu kontroli jakości, po wprowadzeniu wyników badań;

  Pełna integracja z zewnętrznymi laboratoriami, pozwalająca na automatyczne przesyłanie wymaganych partii kontrolnych, jak i późniejsze wprowadzanie danych.

  SAP WM - gospodarka magazynowa

  SAP WM – (Gospodarka magazynowa) jest to kompleksowe rozwiązanie wspierające operacje magazynowe i optymalizujące wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Obsługuje procesy związane z przyjęciami, wydawaniem, inwentaryzacją i pozostałe procesy wewnątrz- oraz między-magazynowe. Są między innymi:

  • Rozkładanie towaru,
  • zmiana położenia,
  • zarządzanie: kodami kreskowymi, jednostkami logistycznymi, zadaniami i wydajnością pracowników,
  • drukowanie etykiet,
  • konfigurację i zarządzanie procesami.

  Korzyści wynikające z wdrożenia modułu SAP WM:

  • Skuteczne narzędzie do zarządzania magazynem i utrzymanie zapasów na optymalnym poziomie;
  • efektywne wykorzystanie przestrzeni w magazynach,
  • optymalizacja zarządzania gospodarką magazynową,

  kontrola stanu faktycznego magazynu.