QlikView w działach sprzedaży oraz kontrolingu firmy z branży FMCG

Firma zajmująca się produkcją i sprzedażą wyrobów czekoladowych, dań gotowych, napojów, gum do żucia oraz pokarmu dla zwierząt.
Region: Firma działająca w 74 krajach na całym świecie.
Branża: Produkty konsumenckie

Wyzwanie:

– Firma korzysta z wielu różnych narzędzi BI-owych. Dobrze zauważalna jest potrzeba dostosowywania się do najnowszych trendów i sięgania po narzędzia in-memory, w miejsce tradycyjnych narzędzi BI;
– Potrzeba sprawnej budowy analiz na poziomie globalnym oraz unifikacji raportów między regionami / krajami;
– Potrzeba szerokiego korzystania z analiz, raportów przez business w formie aplikacji na tablet / telefon;
– Potrzeba analizowania procesów na różnych poziomach szczegółowości.

Rozwiązanie:

Firma zdecydowała się na budowę aplikacji przy użyciu QlikView.

Korzyści:

  • Stworzenie wielu raportów sprzedaży i analizy klientów, zakupów, logistyki, HR, finansów, jakości, łączących w sobie dane z różnych systemów źródłowych i umożliwiających analizę danych z wielu perspektyw i na różnych poziomach szczegółowości;
  • Budowa aplikacji służących analizie efektywności produktów / ułatwiających podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących portfolio firmy i wykorzystujących w tym celu także dane benchmarkingowe;
  • Unifikacja analiz i raportów między krajami, regionami;
  • Możliwość oparcia kilku aplikacji na danych ekstraktowanych z jednego źródła i zapisywanych do zoptymalizowanych i skompresowanych plików QVD wpływa na oszczędność zasobów;
  • Bezpieczeństwo danych – ograniczenie dostępności do danych per aplikacja na podstawie autentykacji użytkownika po ID, a w niektórych aplikacjach dodatkowo przy użyciu autoryzacji użytkownika (ograniczenie wyświetlanych danych – section access);
  • Szybkość ładowania i wyświetlania danych w optymalnie zbudowanych aplikacjach QlikView;
  • Stabilność i funkcjonalność rozwiązania – w aplikacji zostały zintegrowane dane z różnych systemów źródłowych oraz baz danych ulokowanych w różnych regionach / krajach;
  • W firmie, przy dużych aplikacjach wymagających ładowania danych przez użytkowników poszczególnych krajów, stworzone zostały aplikacje pomocnicze dla użytkowników m.in. do monitorowania poprawności załadowanych danych oraz do aktywacji ładowania raportu przez użytkownika. Aplikacje te usprawniają proces regularnego odświeżania raportów;
  • Szeroko wykorzystywana możliwość wyświetlania raportów na tabletach / telefonach;
  • Stosunkowo krótki czas przygotowywania kolejnych raportów / aplikacji w porównaniu z raportami tradycyjnego BI oraz krótki czas wprowadzania aktualizacji / zmian przy ciągle ewoluujących założeniach biznesowych.

Pobierz w PDF

Business Partners eXcellence

SAP ERP
SAP All-in-One

Infor SyteLine ERP