Wdrożenie dashboardów analitycznych w Fabrykach Mebli Forte S.A.

Klient: Fabryki Mebli Forte SA, branża produkcyjna (meble), Polska, www.forte.com.pl
Osoba kontaktowa, mogąca potwierdzić referencje: Tomasz Krawczuk, Dyrektor ds. Zarządzania Projektami
Czas trwania projektu: projekt wdrożeniowy trwał od 11.04.2014 do 02.02.2015 roku.
Liczba użytkowników: docelowo > 100

Wyzwanie:

 • potrzeba skrócenia czasu potrzebnego na raportowanie wyników w obszarach sprzedaży i zakupów,
 • potrzeba szerokiego korzystania z analiz i raportów przez biznes w formie aplikacji (również w wersji mobilnej na tablet / telefon),
 • potrzeba analizowania procesów na różnych poziomach szczegółowości,
 • przyspieszenie procesu pozyskiwania informacji koniecznych do powstawania raportów,
 • potrzeba pozyskania rozwiązania dostosowanego do dynamicznie zachodzących zmian,
 • potrzeba posiadania jednego narzędzia do analizowania różnych procesów.

Rozwiązanie:

By móc spełnić wyzwanie, które przed nami postawiono, niezbędne było wykorzystanie technologii i produktów, takich jak QlikView Developer, QlikView Designer, QlikView Server Administrator.
W odpowiedzi na potrzeby klienta, zrealizowaliśmy projekt, polegający na wdrożeniu dashboard’ów analitycznych dla działów sprzedaży oraz zakupów. Ze względu na złożoność projektu, został on podzielony na dwie części:
Pierwsza – migracja istniejących raportów z SAP BW (z obszaru sprzedaży – moduł SD), korzystając z wprowadzonych wcześniej źródeł danych (ekstraktory SAP).
Druga – stworzenie aplikacji analitycznej dla działu zakupów, korzystając z przygotowanych w ramach projektu źródeł danych w systemie SAP R/3 (ekstraktory, tabele). W skład aplikacji wchodziły m.in.: raporty analizy kontraktów zakupowych, analizy wiekowania i rotacji zapasów oraz analizy zużycia materiałów.

W ramach projektu, niezbędne było zrealizowanie poniższych prac:

 • analiza biznesowa oraz projekt rozwiązania,
 • projekt migracji hurtowni SAP BW do systemu QlikView,
 • integracja źródeł danych – budowa aplikacji,
 • ETL (ekstraktory i generatory danych),
 • projektowanie i budowa aplikacji analitycznej,
 • szkolenie deweloperów ze strony Klienta,
 • wsparcie poprojektowe dla użytkowników końcowych,
 • konfiguracja serwera QlikView,
 • implementacja mechanizmu uprawnień.

Korzyści:

 • stworzenie wielu raportów dotyczących sprzedaży i zakupów łączących w sobie dane z różnych systemów źródłowych co umożliwia analizę danych z wielu perspektyw, na różnych poziomach szczegółowości,
 • szybki dostęp do danych dzięki zastosowaniu technologii „In-Memory”,
 • bezpieczeństwo danych – ograniczenie dostępu do danych per aplikacja na podstawie autentykacji użytkownika po ID, a w niektórych aplikacjach dodatkowo przy użyciu autoryzacji użytkownika (ograniczanie wyświetlanych danych – section access),
 • szybkość ładowania i wyświetlania danych w optymalnie zbudowanych aplikacjach QlikView,
 • możliwość wyświetlania raportów na tabletach / telefonach,
 • stosunkowo krótki czas przygotowywania kolejnych raportów / aplikacji w porównaniu z raportami tradycyjnego BI oraz krótki czas wprowadzania aktualizacji / zmian przy ciągle ewoluujących założeniach biznesowych,
 • stosunkowo nieduża potrzeba w zakresie zespołu potrzebnego do wspierania / modyfikacji aplikacji,
 • z rozwiązania mogą korzystać również osoby bez umiejętności programistycznych.

Pobierz w PDF

Business Partners eXcellence

SAP ERP
SAP All-in-One

Infor SyteLine ERP