Technologia – hurtownia danych

Dane z różnych źródeł i w nieograniczonej ilości wprost do pamięci operacyjnej!

Coraz bardziej rozbudowane środowisko aplikacyjne to codzienność coraz większej liczby firm. Systemy ERP, CRM, aplikacje dedykowane wybranym obszarom funkcjonalnym, kanały społecznościowe i wiele innych. Do tego coraz liczniejsze i bardziej rozbudowane arkusze kalkulacyjne, używane np. w procesach planowania i rozliczania budżetów. To wszystko sprawia, że przyrost danych nabiera ogromnego tempa i coraz trudniej sprawować nad nimi kontrolę.

W takich sytuacjach QlikView może stanowić bardzo wydajne i efektywne narzędzie, pozwalające na uzyskanie dostępu do tak rozproszonych danych, pochodzących z różnych źródeł. To wszystko dzięki licznym wtyczkom, umożliwiającym integrację z popularnymi systemami transakcyjnymi. Jednocześnie QlikView posiada w swojej architekturze szereg rozwiązań, umożliwiających tworzenie zaawansowanych aplikacji, które później mogą być rozwijane przez użytkowników biznesowych.

QlikView to pierwsze rozwiązanie typu „in-memory”. Termin ten oznacza po prostu „w pamięci”, co jednoznacznie wskazuje, gdzie odbywa się przetwarzanie danych źródłowych. Jednak w odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań BI, (np. kostki OLAP, czy hurtownia danych), w QlikView, dane pochodzące np.: z systemów SAP, arkuszy Excel, czy innych aplikacji, trafiają do pamięci operacyjnej komputerów. Pamiętać należy, że hurtownia danych jest jedynie miejscem przechowywania danych analitycznych.

Architektura In-memory może obsługiwać zbiory danych o miliardach rekordów, używanych przez tysiące użytkowników. Jednocześnie przez cały czas zapewnia wysoką wydajność prowadzonych obliczeń, krótszy czas reakcji oraz brak konieczności ręcznego zarządzania powiązaniami między danymi. W tym ostatnim przypadku jest to zasługa własnej maszyny wnioskującej QlikView, automatycznie obsługującej powiązania między danymi. Co więcej, w trakcie pracy, QlikView jest w stanie przeprowadzać kompresję danych nawet do 10% pierwotnego rozmiaru, co pozwala lepiej wykorzystać moc procesora.

QlikView i korzyści dla IT:

  • Możliwość łączenia danych z wielu źródeł;
  • Koncentracja na bezpieczeństwie danych, dostarczaniu aplikacji i obsłudze systemu;
  • Brak konieczności tworzenia raportów na zamówienie użytkowników biznesowych;
  • Prostota zarządzania dostępem, aplikacjami i użytkownikami.

Business Partners eXcellence

SAP ERP
SAP All-in-One

Infor SyteLine ERP