Praca Grupowa w Social Business Discovery

Wspólna praca w czasie rzeczywistym to trafniejsze decyzje.

W większości średnich i dużych firm podejmowanie decyzji zawsze opiera się o wymianę opinii i wiedzy wielu współpracowników.

Oczywiście, jest wiele systemów, które mają wspierać ten proces, a wśród nich są narzędzia należące do kategorii Business Intelligence.

Jednak w wielu przypadkach możliwości pracy grupowej są w tych rozwiązaniach ograniczone.

QlikView Social Business Discovery: to tutaj, pracownicy różnych komórek organizacyjnych mają możliwość wspólnej pracy na danych zebranych w Qlikview. Praca ta może odbywać się w czasie rzeczywistym. W trakcie takich sesji wspólnego przeglądania, dane mogą być aktualizowane na bieżąco, a dzięki systemowi wprowadzania różnego rodzaju notatek, praca z QlikView pozwala na prowadzenie dyskusji, będącej podstawą lepszych decyzji.

Business Partners eXcellence

SAP ERP
SAP All-in-One

Infor SyteLine ERP