Użytkownicy biznesowi – Social Business Discovery

Analityka dla menedżerów:
Lepsze decyzje z „Social Business Discovery”.

System QlikView pozwala uzyskiwać informacje nawet z największych zbiorów danych, przechowywanych w różnych formatach, różnych systemach transakcyjnych, czy dziedzinowych aplikacjach. W intuicyjny sposób można tworzyć zapytania, w oparciu o które QlikView umożliwia znalezienie odpowiedzi na dowolne zjawiska ekonomiczne, zachodzące w organizacji.
Dane mogą być analizowane wg wielu miar i wymiarów oraz wymagań różnych grup użytkowników: działów, oddziałów, funkcji, itp.
Dodatkowo, w każdej chwili można zmieniać sposób prezentacji danych, tworzyć nowe ich wizualizacje. Wszystko po to, aby odkrywać nowe powiązania między danymi, identyfikować nowe trendy w samej firmie i jej otoczeniu. Jednym słowem- podejmować trafniejsze decyzje.

Dzięki QlikView, użytkownicy nieposiadający gruntownej wiedzy z zakresu zarządzania bazami danych, czy języków programowania, są w stanie:

  • Szybko docierać do informacji, ułatwiających podejmowanie decyzji, np.: dotyczących kosztów, przychodów, rentowności, zarządzania zapasami, czy zakupami;
  • Analizować trendy w niemal każdym z obszarów aktywności firmy, a także w bliższym i dalszym otoczeniu firmy;
  • Pracować samodzielnie lub zespołowo w czasie rzeczywistym;
  • Korzystać z tradycyjnych kanałów dostępu, takich jak komputer stacjonarny, laptop oraz ze smartfonów i tabletów;
  • Przeszukiwać zbiory danych w sposób podobny do internetowych wyszukiwarek, wpisując w wyszukiwarkę QlikView dowolne wyrażenia;
  • Samodzielnie tworzyć raporty, czy korzystać z narzędzi analityki biznesowej wtedy, kiedy jest to konieczne, a nie wówczas, gdy dostępna jest pomoc specjalistów od IT, lub analityków biznesowych.

Business Partners eXcellence

SAP ERP
SAP All-in-One

Infor SyteLine ERP