• PL
 • EN
 • Raporty kwartalne

  Raport EBI nr 23/2016

  Typ raportu Raport kwartalny
  Numer 23/2016
  Data dodania 2016-11-14 16:28:58
  Spółka BPX Spółka Akcyjna

  Raport kwartalny BPX S.A. za III kwartał 2016 r.

  Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za III kwartał 2016 roku.

  Podstawa prawna:
  §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

  Raport EBI nr 3/2017

  Typ raportu Raport kwartalny
  Numer 3/2017
  Data dodania 2017-02-14 18:10:00
  Spółka BPX Spółka Akcyjna

  Raport kwartalny BPX S.A. za IV kwartał 2016 r.

  Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za IV kwartał 2016 roku.

  Podstawa prawna:
  §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

  Raport EBI nr 4/2017

  Typ raportu Raport kwartalny
  Numer 4/2017
  Data dodania 2017-05-15 22:28:00
  Spółka BPX Spółka Akcyjna

  Raport kwartalny BPX S.A. za I kwartał 2017 r.

  Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za I kwartał 2017 roku.

  Podstawa prawna:
  §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

  Raport EBI nr 5/2017

  Typ raportu Raport kwartalny
  Numer 5/2017
  Data dodania 2017-05-30 14:06:00
  Spółka BPX Spółka Akcyjna

  BPX SA (5/2017) Korekta raportu kwartalnego za IV kw. 2016 r.

  Zarząd BPX S.A. przekazuje korektę raportu kwartalnego za IV kw. 2016 roku. Powodem korekty jest oczywista pomyłka w otrzymanych danych finansowych od spółki zależnej BPX USA Ltd. Ponadto Emitent informuje, że niniejsza korekta jest skutkiem przeprowadzonego badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 przez biegłego rewidenta, w wyniku którego zmniejszeniu uległy przychody z tyt. usług z powodu wystawienia faktury korygującej oraz zaksięgowania dokumentów zwiększających koszty działalności operacyjnej oraz utworzenia rezerwy na zobowiązania.

  W załączeniu prawidłowa treść raportu za IV kw. 2016 r. po korekcie.

  Podstawa prawna:
  §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

  Raport EBI nr 11/2017

  Typ raportu Raport kwartalny
  Numer 11/2017
  Data dodania 2017-08-11 23:01:00
  Spółka BPX Spółka Akcyjna

  Raport kwartalny BPX S.A. za II kwartał 2017 roku.

  Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za II kwartał 2017 roku.

  W załączeniu prawidłowa treść raportu za IV kw. 2016 r. po korekcie.

  Podstawa prawna:
  §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

  Raport EBI nr 12/2017

  Typ raportu Raport kwartalny
  Numer 12/2017
  Data dodania 2017-11-14 12:06:00
  Spółka BPX Spółka Akcyjna

  Raport kwartalny BPX S.A. za III kwartał 2017 roku.

  Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za III kwartał 2017 roku.

  Podstawa prawna:
  §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

  Raport EBI nr 13/2017

  Typ raportu Raport kwartalny
  Numer 13/2017
  Data dodania 2017-11-15 12:22:00
  Spółka BPX Spółka Akcyjna

  Korekta raportu kwartalnego za III kw. 2017 r.

  Zarząd BPX S.A. przekazuje korektę raportu kwartalnego za III kw. 2017 roku. Powodem korekty jest oczywista pomyłka pisarska na str. 8 w pkt. 2.1. W tabeli wybrane dane finansowe w kolumnie dane za okres 01.01.2016 do 30.09.2016 błędnie wprowadzono dane za okres roku bieżącego.

  W załączaniu prawidłowa treść raportu za III kw. 2017 r. po korekcie.

  Podstawa prawna:
  §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu