Ewidencja palet – zmiana zapytania przez Service Desk

Jedno z największych polskich przedsiębiorstw w przemyśle chemicznym. Każdego dnia produkują tysiące nowych produktów i przeprowadzają setki dostaw. Gdy dostarczają produkty do klientów używają własnych palet.  Niezbędne było monitorowanie powracających palet.

Problem

Głównym wymogiem, była potrzeba szczegółowej analizy palet dostarczanych do klientów. W przypadku przesyłki własnych palet, istniała duża potrzeba monitorowania procesu zwracania tychże materiałów. Często także zdarzało się, że klient nie oddawał palet lub utrzymywał, że dostarczone były zniszczone i nie nadają się już do użytku. Takie sytuacje prowadziły do strat finansowych. Ten problem spowodował zgłaszanie zdarzenia prze użytkownika do Service Desk. Naszym celem było stworzenie możliwości monitorowania wszystkich dostarczanych palet oraz zintegrowanie zagadnienia i wpływów materiałów opakowaniowych z odpowiednim klientem. W celu poprawy zarządzania paletami wdrożone zostało specjalne make – to order.

Rozwiązanie

Podczas rozwiązywania problemu przeprowadziliśmy dokładną analizę wymagań oraz konsultacje związane z ABAP. Dostawcy rozwiązania zdecydowali stworzyć specjalne, dedykowane transakcje – jedne dla wchodzących ilości zwracanych palet, drugie – dla celów raportowania. Wdrożone rozszerzenie pozwoliło nam powiązać dostawy wychodzące, zawierające palety z odpowiednim klientem, z ilością zwróconych palet. Każda pozycja miała osobną dostawę wychodzącą. Istniała również możliwość grupowania ilości poprzez numer klienta, numer płatnika lub indeks materiału.
Dodatkowym ułatwieniem był status pozycji w dedykowanym raporcie – jeśli wydana jakość była całkowicie zwracana, otrzymywała status C, częściowo – B, natomiast bez zwrotu – A. Pozwalało to użytkownikom wybrać tylko te pozycje, które ich interesowały i wyjaśnić proces analizy. Co więcej, użytkownicy uzyskują możliwość podania ilości w odniesieniu do dostaw wychodzących, które nie powinny były być zwracane. Dzięki wprowadzonej funkcjonalności, poziom zarządzania pakowaniem materiałów polepszył się.

Benefit

Po wdrożeniu rozwiązania, przedsiębiorstwo uzyskało wiele korzyści. Po pierwsze,  możliwe zaczęło być jasne i dokładne raportowanie dostarczanych palet zaczęło być możliwe. Użytkownicy uzyskali możliwość całościowego analizowania statusu zwracanych palet, w odniesieniu do klienta lub płatnika. Wdrożone rozszerzenie ułatwiło monitorowanie procesu i zredukowało finansowe straty.

Pobierz w PDF

Business Partners eXcellence

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP