Integracja SAP TRM i SAP Cash Management przez BPX

Wdrożenie rozwiązań SAP Treasury and Risk Management miało miejsce u jednego z kluczowych graczy rynków telekomunikacyjnych w UK i we Francji.
Celem wdrożenia rozwiązania SAP Treasury and Risk Management było poza obsługą typowych transakcji rynków pieniężnego i walutowego, obsługa skomplikowanego programu emisji własnych papierów wartościowych oraz linii kredytowej udostępnionej centrali i dystrybuowanej wewnątrz grupy finansowej. Złożoność wymienionych powyżej procesów uniemożliwiała ich efektywną obsługę (łącznie z wyceną bilansową) w standardowym module FI za pomocą księgowań ręcznych i tworzonych harmonogramów spłat.

Wyzwanie:

Głównymi kwestiami do obsłużenia podczas projektu były:

  • Obsługa linii kredytowych udostępnionych Centrali Grupy, która następnie dystrybuowała środki do oddziałów zgłaszających bieżące zapotrzebowanie na środki;
  • Obsługa skomplikowanego programu emisji własnych papierów wartościowych;
  • Ujednolicenie procesów zarządzania środkami pieniężnymi w Centrali;
  • Efektywna organizacja i obsługa procesu dystrybucji środków z linii kredytowej posiadanej przez Centralę do oddziałów;
  • Znaczne ułatwienie procesu ewidencji finansowo – księgowej programu emisji własnych papierów wartościowych;
  • Poprawa przejrzystości raportów prezentujących bieżącą pozycję na poszczególnych rodzajach instrumentów finansowych.

Dodatkowym wymogiem było zintegrowanie rozwiązania SAP TRM z funkcjonującym już u klienta rozwiązaniem SAP Cash Management oraz z funkcjonującymi procesami płatniczymi.

Rozwiązanie:

Komplet wymagań klienta został zrealizowany przy użyciu standardowych funkcjonalności systemu SAP w obszarze TRM – nie było również konieczności wykonywania rozszerzeń w zakresie raportów. Zasadniczym wyzwaniem był czas oraz zakres wymaganych przez klienta instrumentów finansowych. Projekt został finalnie zrealizowany w terminie oraz w budżecie. Aktualnie jest bardzo intensywnie wykorzystywany przez klienta.
Więcej o samym rozwiązaniu SAP Cash Management piszemy na tej stronie

Benefit:

Dzięki wdrożeniu rozwiązań SAP Treasury and Risk Management zrealizowany został główny wymóg funkcjonalno – biznesowy stawiany przez klienta – dostarczenie centralnego i zintegrowanego systemu, umożliwiającego efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi w grupie oraz przejrzystą obsługę programu emisji własnych papierów wartościowych.

Pobierz w PDF

Business Partners eXcellence

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP