Wdrożenie modułu Flexible Real Estate

Wyzwanie:

Umożliwienie przejrzystego rozliczania i raportowania ponoszonych kosztów z tytułu dzierżaw lokalizacji technicznych od dostawców indywidualnych i instytucjonalnych.

Rozwiązanie:

Aby sprostać ww. wymaganiom został wdrożony moduł Elastycznego Zarządzania Nieruchomościami (SAP RE – FX). Dzięki uruchomieniu tej funkcjonalności uzyskano możliwość rozliczania kosztów na obiekty nieruchomości będące jednocześnie obiektami controllingowymi (grunty, budynki, obiekty najmu oraz umowy dot. nieruchomości), które nie są dostępne w standardowej wersji systemu. Dzięki integracji międzymodułowej możliwe stało się księgowanie kosztów związanych z remontami z poziomu modułu Gospodarki Remontowej – obiekty nieruchomości zostały powiązane w relacji 1:1 z lokalizacjami funkcjonalnymi.

Benefit:

  • możliwość planowania i śledzenia kosztów na poziomie obiektów nieruchomości,
  • przejrzysta struktura kosztów związanych z dzierżawionymi obiektami, ułatwiająca podejmowanie decyzji o tym, czy dana lokalizacja ma być w dalszym ciągu wykorzystywana,
  • rozliczanie faktur od dostawców w oparciu o powiązaną umowę nieruchomości.

Pobierz w PDF

Business Partners eXcellence

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP