Zarządzanie Transportem w branży FMCG (Szwajcaria i Skandynawia)

Z przeglądu struktury cenowej logistyki i kosztów, klient wymagał rozwiązania, które w SAP Transport odzwierciedli koszty i noty kredytowe przez proces samodzielnego rozliczania.

Problem

Z kompleksową strukturą cenową, licznymi scenariuszami oraz brakiem kosztów odwzorowanych w ich systemie, klient zdał sobie sprawę z ograniczonej widoczności na koszty związane z transportem i postępowaniem z ich dostawcą usług logistycznych. Niezbędne zatem stało się wdrożenie rozwiązania, które zapewniło przejrzystość przedsiębiorstwa i taki sposób kierowania procesami transportowymi i kosztami naliczanymi w związku z tym. By to osiągnąć wprowadzono SAP Transportation Management (LE).

Rozwiązanie

Dokładne zrozumienie sieci logistycznej klienta, struktury kosztów i elementów, w których koszty są  stosowane przez dostawcę usług logistycznych, było pierwszym krokiem w tym procesie. W rezultacie stało się jasne, że udoskonalenia systemu musiało odbyć się z uwzględnieniem złożonego ustalania cen i specjalnych scenariuszy. Z możliwością, że więcej niż jedna dostawa może być połączoną w jedną przesyłkę i jako przesyłki zostały zaplanowane przez operatora logistycznego bez sprzężenia, stworzyło to wyzwanie by odzwierciedlić tę logikę wewnętrznie w SAP. Wewnętrzne kalkulacje aspektów, takich jak palety, warstwy, przypadki, na których oparte jest ustalanie cen, mogą się różnić w stosunku do rzeczywistości. Z tego względu, oraz dlatego, że istniały koszty dla obiektów, które standardowy SAP nie mógł rozliczyć, należało wykonać ulepszenia.

Benefit

Rozwiązanie obejmujące zarządzanie transportem, zostało pomyślnie rozwinięte i wdrożone pod koniec 2011 roku. Rozwiązanie rozwinięte przez BPX dało klientowi pełną widoczność kosztów związanych z procesami logistycznymi, co dodało wartości ich dostawcy usług logistycznych z notatkami kredytowymi stworzonymi poprzez proces samorozliczania. Logika i czasowość kreowania i tworzenia wysyłek została rozwinięta w SAP. Polepszenia we współdziałaniu i naliczaniu cen zostały wprowadzone, aby móc odbierać rzeczywiste wartości  z magazynu w momencie wydania/odbioru towarów, dla których cena jest obliczana wg  wagi, palet i „loose cases”. Klient ma teraz lepszy wgląd w logistykę i dokładne dane wykorzystywane w finansach w sprawozdawczości do prowadzenia działalności i podejmowania właściwych decyzji.

Pobierz w PDF

Business Partners eXcellence

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP