Finanse i Controlling

Rachunkowość finansowa (FI) jest to zbiór aplikacji, spełniających wszystkie międzynarodowe wymogi, dotyczące sprawozdawczości zewnętrznej, zapewniająca:

 • zarządzanie wszystkimi danymi księgowymi, operacjami gospodarczymi oraz łańcuchem połączeń – od poszczególnych dokumentów – do sprawozdań finansowych,
 • otwarty, zintegrowany oraz automatyczny przepływ danych pomiędzy rachunkowością finansową a innymi komponentami systemu SAP,
 • dostęp do danych w czasie rzeczywistym,
 • przygotowanie informacji operacyjnych w celu wsparcia podejmowania decyzji strategicznych w organizacji.

Firma BPX specjalizuje się w:

 • FI-GL – Księga główna,
 • FI-AP – Rozrachunki z Dostawcami,
 • FI-AR – Rozrachunki z Odbiorcami,
 • FI-SL – Księga specjalna,
 • FI-BL – Księgowość bankowa,
 • FI-AA – Majątek trwały,
 • Integracja z innymi modułami oraz systemami zewnętrznymi (np. raportowanie, interface’y, itp.)

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach tutaj

Moduł Controlling (CO) dokumentuje wszystkie przepływy wartości wewnątrz przedsiębiorstwa. Narzędzia przeznaczone do planowania, kontrolowania oraz monitorowania przepływów pozwalają koordynować procesy zachodzące w przedsiębiorstwie.

Firma BPX specjalizuje się w:

 • CO-OM – Zarządzanie kosztami pośrednimi,
 • CO-PC – Zarządzanie kosztami produktów,
 • CO-OM-CEA – Zarządzanie rodzajami kosztów,
 • CO-OM-CCA – Zarządzanie MPK,
 • CO-PA – Zarządzanie Zyskownością,
 • EC-PCA – Controlling Przedsiębiorstwa, Analiza centrów zysków,
 • EC-CS – Konsolidacja Systemu.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach tutaj

Business Partners eXcellence

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP