Logistyka

SAP Logistyka – Obsługa logistyki (LO) w systemie SAP ERP obejmuje szereg aplikacji, które wspierają zarządzanie całością procesów logistycznych w przedsiębiorstwach. Zarządzanie logistyką w systemie SAP można podzielić na trzy obszary funkcjonalne:

  • Realizacja zamówień i logistyki;
  • Rozwój produktu i produkcji;
  • Sprzedaż i serwis.

Funkcjonalność, związana z realizacją zamówień i logistyki, pomaga w redukcji kosztów zakupu oraz zarządzania zapasami i magazynami. Wspomaga procesy zakupu, współpracy z dostawcami, planowania zapasów oraz zarządzania magazynem z wykorzystaniem tzw. jednostek składowania (ang. Handling Units).

Narzędzia związane z rozwojem produktu i produkcji poprawiają efektywność planowania i harmonogramowania produkcji. Wspomagają planowanie zapotrzebowań materiałowych. Są również dobrym narzędziem do zarządzania zdolnościami produkcyjnymi.

Obszar sprzedaży i serwisu w swym założeniu wspomaga prace związane z realizacją procesów handlowych, obsługą klienta oraz zarządzaniem transportem.

Najważniejsze funkcjonalności logistyczne to:

SAP MM Rozwiń

SAP MM – gospodarka materiałowa – jest podstawą dla realizacji funkcji logistycznych w przedsiębiorstwie. Obejmuje ruchy magazynowe, zarządzanie dostawcami oraz dane podstawowe materiałów, zawierające informacje na temat wszystkich materiałów i usług w przedsiębiorstwie.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach tutaj

SAP SD Rozwiń

SAP SD – sprzedaż i dystrybucja – obsługuje proces od momentu wpłynięcia zamówienia od klienta, aż do momentu dostawy końcowej, wraz z procesami pakowania i wysyłki. Obejmuje również zarządzanie sprzedażą i cenami.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach tutaj

SAP TM Rozwiń

SAP TM – zarządzanie transportem – jako część obszaru dystrybucyjnego, zajmuje się wspomaganiem obsługi procesów transportowych, związanych z realizacją procesów zakupowych i sprzedażowych.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach tutaj

SAP QM Rozwiń

SAP QM – zarządzanie jakością – stworzony w celu zapewnienia i poprawy jakości produktów firmy. Obejmuje planowanie i wykonywanie kontroli jakości materiałów zakupionych i produktów gotowych.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach tutaj

SAP PM Rozwiń

SAP PM – zarządzanie utrzymaniem ruchu – Przydatny do zarządzania urządzeniami, wykorzystywanymi w procesie produkcji. Koncentruje się na planowaniu i realizacji konserwacji zapobiegawczej maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w procesie produkcyjnym.

SAP PP Rozwiń

SAP PP – planowanie produkcji – jest podstawą zarządzania procesem produkcyjnym. Obejmuje planowanie wydajności, harmonogramowanie zadań (MPS), zarządzanie zapotrzebowaniem materiałowym (MRP) oraz realizację produkcji.

SAP CS Rozwiń

SAP CS – zarządzanie serwisem – moduł wspomagający obsługę reklamacji i realizacji gwarancji.

SAP WM Rozwiń

SAP WM – gospodarka magazynowa – komponent wspomagający zarządzanie magazynami, pozwalający optymalizować wykorzystanie miejsc magazynowych oraz czasu obsługi zapasów, poprzez wskazywanie najbardziej efektywnych miejsc składowania, w celu minimalizacji czasu niezbędnego do obsługi dostaw i wydań magazynowych.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach tutaj

 

 

Business Partners eXcellence

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP