Treasury i zarządzanie zasobami finansowymi (SAP FSCM)

SAP FSCM Zarządzanie zasobami finansowymi i rozrachunkami to zestaw aplikacji pozwalających na kompleksową obsługę wybranych procesów w ramach cyklu Order to Cash.

Dzięki wdrożeniu rozwiązania organizacje uzyskują narzędzia umożliwiające sprawne zarządzanie kapitałem pracującym.

Korzyści związane z wdrożeniem Rozwiń

Wdrożenie funkcjonalności należących do SAP Treasury pozwala na:

 • Kompleksowe zarządzanie transakcjami finansowymi dla szerokiego wachlarza instrumentów;

 • Optymalizację procesu lokowania środków przedsiębiorstwa oraz obsługę i przetwarzanie zarówno poprzez front jak i back office;

 • Ułatwione bieżące planowanie przyszłych przepływów pieniężnych oraz kontrola wydatków i wpływów;

 • Analizę ekspozycji i możliwość szybkiego reagowania w momentach kryzysowych;

 • Zautomatyzowane wspieranie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu ochrony przed stratami.

Dowiedz się więcej >

 

Wdrożenie rozwiązań z grupy SAP FSCM Zarządzanie zasobami finansowymi i rozrachunkami umożliwia:

 • Aktywne zarządzanie kredytem kupieckim;

 • Własne modele scoringowe dla analizy danych kontrahentów;

 • Minimalizowanie ryzyka operacyjnego za pomocą przyznanych limitów kredytowych;

 • Obsługę fakturowania przez internet oraz internetowych płatności przychodzących;

 • Prowadzenie aktywnej działalności windykacyjnej za pomocą własnych strategii pobierania należności;

 • Rejestrowanie w systemie SAP kontaktów z Klientami oraz ewidencjonowanie spraw spornych.

Dowiedz się więcej >

Business Partners eXcellence

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP