Logistyka w SAP

SAP MM - gospodarka materiałowa Rozwiń

SAP Material Management – Gospodarka Materiałowa (MM) jest obok Sprzedaży i Dystrybucji (SD) jednym z ważniejszych modułów logistycznych. W głównej mierze odpowiada za procesy zaopatrzenia i magazynowania, usprawniając codzienną działalność przedsiębiorstw w tym zakresie.

Korzyści wynikające z wdrożenia modułu SAP MM:

 • Obniżenie kosztów zaopatrzenia;

 • Redukcję kosztów magazynowania;

 • Zmniejszenie kosztów współpracy z dostawcami;

 • Integrację procesów logistycznych;

 • Usprawnienie przepływu i dostępności informacji dotyczących procesów zaopatrzenia i magazynowania;

 • Poprawę efektywności gospodarki zapasami.

SAP SD - sprzedaż i dystrybucja Rozwiń

SAP Sales and Distribution – sprzedaż i dystrybucja (SD) jest jednym z bazowych modułów systemu SAP. Odpowiada za kompleksowe zarządzanie procesami sprzedaży oraz dystrybucji towarów i usług. SAP umożliwia w tym zakresie pełną kontrolę prowadzonych procesów w czasie rzeczywistym. Dzięki możliwościom elektronicznej wymiany danych (EDI) istnieje możliwość pełnej automatyzacji procesów sprzedaży co prowadzi do redukcji kosztów obsługi sprzedaży i wyeliminowaniu pojawiających się błędów. Biorąc pod uwagę poziom szczegółowości wprowadzanych informacji istnieje możliwość generowania raportów, które pomagają podejmować trafne decyzje biznesowe.

Korzyści wynikające z wdrożenia modułu SAP SD:

 • Kompleksowe zarządzanie procesami sprzedażowymi i logistycznymi;

 • Pełna kontrola oraz możliwości śledzenia procesów i ich statusów w systemie;

 • Prowadzenie dokładnej kontroli nad procesami przedsprzedażowymi i posprzedażowymi;

 • Możliwość korzystania z zaawansowanych procedur cenowych oraz automatyzacja determinacji kont księgowych dla poszczególnych procesów;

 • Dzięki informacji o rzeczywistych kosztach produkcji istnieje możliwość badania zyskowności poszczególnych grup towarowych i klientów;

 • Zarządzanie kredytami kupieckimi i kontrolę przeterminowanych należności.

SAP TM - zarządzanie transportem Rozwiń

SAP Transportation Management -Zarządzanie Transportem (TM) jest wykorzystywany do kompleksowej obsługi logistyki w systemie SAP.
Umożliwia dokładne planowanie procesów logistycznych, wspomagając procesy sprzedaży i zaopatrzenia w firmie.

Korzyści wynikające z wdrożenia modułu SAP TM:

 • Możliwość optymalnego planowania i realizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie prowadzącą do redukcji kosztów;

 • Wykorzystywanie różnych środków i sposobów transportu oraz optymalną ich utylizację;

 • Rozbudowaną kontrolę wszystkich wysyłek;

 • Rozbudowane procedury cenowe umożliwiające rozliczanie kosztów frachtu;

 • Automatyczne księgowanie kosztów frachtu w systemie;

 • Szereg rozbudowanych możliwości konstruowania szczegółowych tras dostawy optymalizując czas i koszty;

 • Możliwość automatyzacji procesów wymiany dokumentów transportowych za pośrednictwem EDI.

SAP QM - zarządzanie jakością Rozwiń

SAP QM – (Zarządzanie jakością) jest to moduł pozwalający na wdrożenie większości najbardziej popularnych elementów kontroli jakości opartych na standardach ISO 9000. Moduł ten pozwala na pełną integrację rozwiązań z obszarów gospodarki magazynowej, sprzedaży, zarządzania łańcuchem dostaw, produkcji jak i kontrolingu. Dodatkowe funkcje pozwalające na integrację z zewnętrznymi partnerami, takimi jak laboratoria.

Funkcje SAP QM:

 • Baza danych kontroli jakości;

 • Planowanie kontroli;

 • Zarządzanie jakości w procesie zakupowym;

 • Zarządzanie jakości w procesie sprzedażowym;

 • Zarządzanie partiami kontrolnymi;

 • Wprowadzenie wyników;

 • Wprowadzenie wad;

 • Zarządzanie próbkami kontrolnymi;

 • Certyfikaty jakości;

 • Zawiadomienia kontroli jakości;

 • System informacyjny kontroli jakości;

 • Kontrola sprzętu pomiarowego.

Korzyści wynikające z wdrożenia modułu SAP QM:

 • Zarządzanie procesem kontroli jakości w procesie zakupów;

 • Zarządzanie procesem kontroli jakości w procesie sprzedażowym;

 • Zarządzanie procesem kontroli jakości w procesie produkcyjnym;

 • Zarządzanie bazą danych kontroli jakości;

 • Automatyczne generowanie partii kontrolnych oraz blokowanie materiałów w zapasie kontroli jakości;

 • Automatycznie zwalnianie zapasu kontroli jakości, po wprowadzeniu wyników badań;

 • Pełna integracja z zewnętrznymi laboratoriami, pozwalająca na automatyczne przesyłanie wymaganych partii kontrolnych, jak i późniejsze wprowadzanie danych.

SAP WM - gospodarka magazynowa Rozwiń

SAP WM – (Gospodarka magazynowa) jest to kompleksowe rozwiązanie wspierające operacje magazynowe i optymalizujące wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Obsługuje procesy związane z przyjęciami, wydawaniem, inwentaryzacją i pozostałe procesy wewnątrz- oraz między-magazynowe. Są między innymi:

 • Rozkładanie towaru,

 • zmiana położenia,

 • zarządzanie: kodami kreskowymi, jednostkami logistycznymi, zadaniami i wydajnością pracowników,

 • drukowanie etykiet,

 • konfigurację i zarządzanie procesami.

Korzyści wynikające z wdrożenia modułu SAP WM:

 • Skuteczne narzędzie do zarządzania magazynem i utrzymanie zapasów na optymalnym poziomie;

 • efektywne wykorzystanie przestrzeni w magazynach,

 • optymalizacja zarządzania gospodarką magazynową,

 • kontrola stanu faktycznego magazynu.

Business Partners eXcellence

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP