• PL
 • EN
 • Split payment

   

  Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności, to kolejne międzynarodowe rozwiązanie mające na celu ograniczenie wyłudzania podatku VAT.

  Dotychczas rozwiązanie to funkcjonuje m.in.: we Włoszech, Czechach, Turcji i Rumunii. Rządy każdego z tych krajów wprowadziły indywidualne zasady dla mechanizmu podziału płatności.

   

  W Polsce mechanizm split payment obowiązywać będzie od 1 lipca 2018 roku. Podobnie jak w Czechach mechanizm ten będzie fakultatywny i decyzję o jego zastosowaniu podejmie nabywca. Split payment będzie można zastosować w przypadku transakcji pomiędzy firmami, w których u nabywcy powstaje podatek naliczony podlegający odliczeniu, a płatność ma być uregulowana w PLN.

  Główny ciężar obsługi mechanizmu podziału płatności spadnie głównie na banki oraz SKOKi. Zobowiązane będą one do otwarcia i prowadzenia dedykowanych rachunków VAT do każdego rachunku firmowego w PLN swoich klientów w ramach istniejących umów. To również banki będą odpowiedzialne za przeksięgowanie wskazanej w płatności kwoty VAT pomiędzy tymi rachunkiem podstawowym i rachunkiem VAT. Nabywca nie będzie musiał wykonywać osobnych przelewów na kwotę netto i VAT, ale będzie musiał zastosować dedykowany dla Split payment format przelewu, w którym poza standardowymi informacji konieczne będzie wskazanie numeru faktury, numeru NIP dostawcy, kwoty brutto i VAT.

   

   

  Zachętą do stosowania split payment maja być korzyści podatkowe, m.in.:

  Z drugiej strony należy jednak spodziewać się również niekorzystnego wpływu split payment na płynność finansową. Firmy nie będą miały możliwości swobodnego wykorzystania środków zgromadzonych na koncie VAT. Dostęp do tych środków będzie ograniczony do wybranych działań:

  Niezbędne będzie również wykonywanie osobnych przelewów dla każdej faktury, co może wpłynąć na koszty obsługi rachunków bankowych.

   

  Stosowanie split payment wymaga wprowadzenia pewnych zmian w systemie finansowym. W zależności od modyfikacji narzuconych przez banki i SKOKi, a także aktualnych procesów biznesowych i nowych wymagań wewnętrznych w firmie, konieczne może być wprowadzenie następujących zmian w systemie finansowym:

  Jeżeli przygotowujesz się do wprowadzenia mechanizmu split payment i chcesz porozmawiać na temat niezbędnych modyfikacji w systemie SAP, z którymi wiąże się to zagadnienie, zachęcamy do kontaktu z nami pod tel.: 512 003 273

  Możesz również wypełnić poniższy formularz lub napisać do nas na split.payment@bpx.pl

   

  Podstawa prawna: USTAWA z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Do pobrania >tutaj<