• PL
 • EN
 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. na dzień 27 czerwca 2017 r.

  Ogłoszenie o zwołaniu WZA BPX S.A. na dzień 27 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał.

  Zarząd Spółki BPX S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 27 czerwca 2017 r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Powstańców Śląskich 28/30 we Wrocławiu.

   

  Załączniki:

  BPX-SA-GK-Sprawozdanie-Zarzadu-2016

  BPX-SA-GK-Sprawozdanie-Finansowe-2016

  Formularz-głosowania (1)

  Informacja-o-ogólnej-liczbie-akcji-w-dniu-ogłoszenia (1)

  Pełnomocnictwo-do-reprezentowania-na-ZWZA (1)

  Projekty-uchwał Ogłoszenie-o-zwołaniu-ZWZA

   

  Podstawa prawna:
  § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

   

  Osoby reprezentujące spółkę:
  Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu