SyteLine jest nie tylko systemem, który oferujemy naszym klientom. SyteLine jest systemem, z którego sami korzystamy.
Uruchomiliśmy CRM (standardowy moduł SyteLine) do wspomagania obsługi naszych procesów sprzedażowych. Intensywne prace konsultantów SyteLine i działu sprzedaży nad wdrożeniem trwały kilka miesięcy. Za cel stawiano sobie odwzorowanie istniejących procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz rozwój obecnych procesów o nowe funkcjonalności.
Teraz w dziale sprzedaży, podzielonym na dwie grupy pracowników (sprzedawców i telemarketerów), przepływ pracy stał się płynny, a dostęp do wszystkich informacji sprzedażowych jasny i przejrzysty. Sprzedawcy zbierają informacje o swoich kolejnych działaniach sprzedażowych, komunikacji z klientami, stopniem zaawansowania rozmów, ofert składanych klientom. Sprzedawcy mają możliwość grupowania klientów w ramach różnych kategorii akcji sprzedażowych, podpinania załączników do wszystkich miejsc w systemie oraz szybkiej wymiany informacji i przekazywania zadań między sobą. Kierownik działu ma wgląd w pracę swoich podwładnych i w prosty sposób analizuje skuteczność swoich akcji sprzedażowych.